Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXV/142/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 grudnia 2005roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

                               Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8 Ustawy  z  dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1  oraz art. 7 ust.3  i  art. 6 ust.13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr9, poz. 84 ze zmianami) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia 27 października  2005 roku  (tekst jednolity Monitor Polski  Nr 68  poz. 956)  w  sprawie  wysokości  górnych  stawek  kwotowych w  podatkach i opłatach  lokalnych.

 uchwala  się, co  następuje:

§ 1

Określa  się  wysokość  stawek   podatku  od  nieruchomości  na rok  2006, w  następującej  wysokości: od  budynków  lub  ich  części:

mieszkalnych  -  0,54 zł od 1m2  powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej – 17,98 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym  - 8,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych – 3,61 zł od  1m2  powierzchni użytkowej pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego 6,01    od  1m2  powierzchni  użytkowej

2.   od   budowli -  2%  ich  wartości określonej  na  podstawie  art.4  ust.1 pkt3 i  ust.  3-7, od  gruntów:

a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez względu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i  budynków  - 0,66 zł  od  1m2 powierzchni  użytkowej pod jeziorami, zajętych  na zbiorniki  wodne  retencyjne lub elektrowni  wodnych  - 3,52  od  1 ha powierzchni pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku publicznego  - 0,32  od  1 m2   powierzchni

§  2

Zwalnia  się z podatku od nieruchomości  budynki i grunty  gminne  wykorzystywane na  cele kulturalno – oświatowe, sportowe, na cele ochrony  pożarowej  oraz zbiorowego  zaopatrzenia w wodę  i  odprowadzania  ścieków.

§  3

Zwalnia  się z  płacenia  podatku od nieruchomości  od budynków mieszkalnych lub ich  części  wszystkich  rolników.

§  4

Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia  za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

§  5

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą.

§  6

Traci moc Uchwała Nr XVII/91/04  z  dnia  03 grudnia  2004 roku.

§  7

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem 01  stycznia  2006 roku  i podlega  publikacji w Dzienniku  Urzędowym  województwa  Kujawsko – Pomorskiego.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 12:10
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 799
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 12:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059221
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony