Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XXII/135/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 września 2005

w sprawie:  zbycia nieruchomości zabudowanych stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych:

- działka Nr 163/2 o pow. 0,09 ha położona w Leniach Wielkich,

- działka Nr 29/3 o pow. 0,11 ha położona w Chalinie.

§ 2

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE

Działki zabudowane są zlewniami mleka.

Grunt stanowi własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą, natomiast nakłady w postaci budynków stanowią własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „AGROMLECZ” Spółki z o.o. z/s w Lipnie, na podstawie aktu notarialnego nr 2196/1994 z dnia 3.06.1994 r. nabytą od syndyka masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lipnie.

Właściciel budynków wystąpił z wnioskiem o sprzedaż gruntów, na których się one znajdują. Uzasadnionym jest zbycie gruntów w celu ustalenia jednego właściciela poszczególnych nieruchomości.

Nieruchomości będą zbywane w drodze przetargu. Właściciel nakładów w postacibudynków nie spełnia przesłanek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż obejmować będzie wartość nieruchomości gruntowej wraz z budynkami.

W przypadku nabycia nieruchomości przez Spółkę „Agromlecz”, zapłaci ona cenę pomniejszoną o ceny budynków, których jest właścicielką, a więc wartość samego gruntu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez inny podmiot, zapłaci on  całkowitą cenę nieruchomości, wraz z budynkami, zaś Gmina z uzyskanej w ten sposób kwoty zwróci wartość nakładów Spółce „Agromlecz”.

Wycena nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z zasadami ustawy o gospodarce nieruchomościami – przez rzeczoznawcę majątkowego, a rozliczenie między Gminą i Spółką „Agromlecz” dokonane z uwzględnieniem tej wyceny.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 10:01
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 10:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 835
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 10:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059538
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony