Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XXII/134/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 września 2005 roku

w sprawie: zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie działki Nr 149/3 o pow. 1,4166 ha położonej w Krojczynie.

§ 2

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia o podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE 

Przedmiotowa działka jest działką rolną, powstałą w wyniku wydzielenia części gruntu, również rolnego, dla zapewnienia uprawnienia do działek rolnych przysługującego nauczycielom na podstawie art. 56 Karty Nauczyciela. Działka ta jest zbędna dla potrzeb gminy.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 09:57
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 09:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 795
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 09:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3056154
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony