Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 17/06

Burmistrza Gminy i Miasta Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 września 2006r.

w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu na 2007r.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 31 października 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam, co następuje:

§1

1.                    Zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2007 rok.

2.                    Materiały winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2006r. na ręce Skarbnika Miasta i Gminy.

§2

Radni, rady sołeckie z terenu Miasta i Gminy mogą składać do Skarbnika Miasta i Gminy do dnia 15 października 2006r. pisemne wnioski o dofinansowanie zamierzonych na 2007 rok zadań /wnioski winny być składane wraz z uzasadnieniem/.

§3

Zobowiązuję  Inspektora  ds.   Obsługi  Rady  Miejskiej  do  zapoznania  z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich zainteresowanych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 08:58
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-30 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1574
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 09:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4599993
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 15:01

Stopka strony