Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1036
ostatnia aktualizacja tej strony:
2005.05.24 11:47
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

Sprawozdanie o pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego za rok 2004

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście
Spotkania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego odbywały się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na rok 2004.
Odbyło się siedem spotkań Komisji Rolnictwa.
W miesiącu marcu 2004 r. Komisja zajęła się oceną funkcjonowania stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy. Spotkanie to miało charakter wyjazdowy. Na tym spotkaniu został wypracowany następujący wniosek:
1. Dokonać wglądu w umowę zawartą między Urzędem, a Panem Wyszyńskim dzierżawcą obiektów aby dokonać analizy jakie obowiązki dotyczące utrzymania stacji uzdatniania wody na dzierżawcy spoczywają. W jakich naprawach czy remontach Urząd może pomóc.
Prace do wykonania to:
- wymiana pompy głębinowej w Grochowalsku,
- wymiana drzwi w Grochowalsku,
- zakup sprężarki do przepompowni w Grochowalsku,
- wymiana siatki ogrodzeniowej przy stacji uzdatniania wody w Chalinie,
- zamontowanie lampy oświetleniowej przy stacji uzdatniania wody w Chalinie
- naprawa dachu na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n. Wisłą.
Kolejne posiedzenie dotyczyło oceny stanu dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz analizy wykorzystania środków finansowych w Dz. „Transport” za rok 2003. Również i to spotkanie miało charakter wyjazdowy. Podczas tego posiedzenia zostały wypracowane 3 wnioski dotyczące stanu dróg.
W dniu 14 kwietniu 2004 roku odbyło się spotkanie dotyczące dopłat bezpośrednich w związku z wejściem do Unii Europejskiej.
Miesiąc wrzesień poświęcony był realizacji środków budżetowych za I półrocze 2004 roku przeznaczonych na inwestycje w dziale Rolnictwo.
Kolejne posiedzenie komisji dotyczyło realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Komisja zapoznała się szczegółowo z kosztami tej inwestycji oraz wymogami Ochrony Środowiska
W dniu 26 listopada tematem posiedzenia Komisji była analiza stawek podatkowych i projektu budżetu na rok 2005. Podczas tego posiedzenia zostały wypracowane przez komisję następujące wnioski:
1. Pozostawić bez zmian wszystkie stawki podatkowe na poziomie ubiegłego roku. Decyzja jednogłośna.
2. Zdjąć z inwestycji w Grochowalsku i Chalinie po 15.000 zł z tytułu obniżenia podatku rolnego.
6 osób głosowało za taką propozycją, 1 głos wstrzymujący.
3. Zdjąć z 6.000 zł / pozostałe świetlice / 2.000 zł i przeznaczyć na świetlicę w Zbyszewie. Głosowało 6 osób za, jeden przeciw.

Tematem ostatniego posiedzenia komisji w tym roku było podsumowanie pracy komisji i opracowanie projektu planu pracy na rok 2005
Niektóre spotkania komisji jak już wcześniej wspomniałem, poparte były wyjazdami w teren celem dokładniejszego zapoznania się z tematem. Poza tym na nasze posiedzenia zapraszani byli goście oraz osoby odpowiedzialne merytorycznie za wykonywanie konkretnych zadań.
Kończąc pragnę powiedzieć, że Komisja Rolnictwa próbuje być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi naszego środowiska i w miarę możliwości wpłynąć na poprawę niektórych podmiotów naszej gospodarki.


Dziękuję Państwu za uwagę  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:47

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.