Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 16/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 09 lipca 2007 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. J ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)

I uchwałą Rady Miasta i Gminy z dnia 29 stycznia 2007 roku Nr IV/11/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2007 zarządzam, co następuje:

§1

Udzielić poręczenia finansowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację II i III etapu w ramach schematu II programu Leader + do wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§2

Wysokość spłaty zadłużenia określa harmonogram spłat zadłużenia w 2008 roku stanowiący załącznik do umowy kredytowej.

§3

Poręczenie ewentualnej spłaty nastąpi z dochodów własnych gminy.

§4

Zarządzenie podlega wykonaniu przez Burmistrza miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-07 14:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 220
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-07 14:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2739680
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony