Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr OR.0050.11.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12.04.2013 r.

w sprawie: organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz planu rozplakatowania obwieszczeń

 

Na podstawie art. 60 ust 4 i 6, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Reczypospolitej Polskiej (Dz. U.2012.461 ze zm.), oraz § 3 ust.1, § 10 ust. 1 i § 17 ust.1 ptk 2 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 122 poz. 1049 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

zarządza, co następuje:

 

§ 1

Akcję kurierską na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą organizuje się w celu zapewnienia natychmiastowego doręczania dokumentów powołania oraz rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 2

Dla zapewnienia właściwej organizacji i sprawnego przebiegu akcji kurierskiej polecam podinspektorowi ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego opracować " Plan Akcji Kurierskiej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" wraz ze stosownymi załącznikami i dokumentami ( drukami ) pomocniczymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem - zwanego w dalszej części planem.

§ 3

Akcję kurierską uruchamiam i kieruję osobiście albo poprzez upoważnione osoby wykazane w planie.

§ 4

1. Uruchomienie akcji kurierskiej następuje każdorazowo po otrzymaniu sygnału określonego w tabeli sygnałowej.

2. Do posługiwania się tabelą sygnałową upoważnione są następujące osoby:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
 • Podinspektor ds. OC i ZK.

§ 5

Na potrzeby prowadzenia akcji kurierskiej wydzielam pomieszczenia służbowe Urzędu Miasta i Gminy lub inne doraźnie przygotowane wraz ze środkami łączności.

§ 6

1. Do realizacji zadań z zakresu akcji kurierskiej wyznaczam i upoważniam w pierwszej kolejności pracowników Urzędu Miasta i Gminy, którzy są ujęci w planie.

2. Do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu akcji kurierskiej przeznaczam środki transportowe będące własnością Gminy Dobrzyń nad Wisłą, które są ujęte w planie.

§ 7

Plan akcji kurierskiej należy wykonać w trzech egzemplarzach:

 • egz. Nr. 1 - UMiG Dobrzyń nad Wisłą,
 • egz. Nr 2 - WKU Włocławek,
 • egz. Nr 3 - SP w Lipnie.

§ 8

Plan akcji kurierskiej we właściwym zakresie należy uzgodnić z:

 • Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku,
 • Komendantem Powiatowym Policji w Lipnie

§ 9

Plan akcji kurierskiej podlega bieżącej aktualizacji.

§ 10

1. Tracą moc wszelkie dotychczasowe ustalenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sprawie realizacji zadań związanych z rozwinięciem akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy.

2. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r. ( Dz. U. Nr 182, poz. 1228) nie przedłużam okresu ochrony dotychczas przyjętego planu akcji kurierskiej i znoszę z tego dokumentu nadaną klauzulę tajności.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

 • opublikował: Rafał Opalczewski
  data publikacji: 2013-05-08 09:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 387
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-08 09:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2739712
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony