Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 22/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

                Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz §10 pkt 2 uchwały nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§1

I w uchwale nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku.

- w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

- w uchwale nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku

- w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku

- w uchwale nr VIII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku

- w zarządzeniu nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2007 roku

- w uchwale nr VIII/53/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§2

W §1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 18.091.422,00 zł, zastępuje się kwotą 18.130.801,00 zł

  1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.696.938,00 zł, zastępuje się kwotą 4.735.317,00 zł,

§3

W §2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 22.605.828,00 zł zastępuje się kwotą 22.645.207,00 zł”

  1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.696.938,00 zł, zastępuje się kwotą 4.735.317,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik nr 1

Dochody

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

852

 

 

Pomoc społeczna

15.565

 

4.302.162

 

85295

 

Pozostała działalność

15.565

 

85.024

 

 

2030

Dotacja celowa

14.565

 

84.024

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy

1.000

 

1.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

23.814

 

204.798

 

`85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

23.814

 

204.798

 

 

2030

Dotacja celowa

23.814

 

204.798

 

 

 

Razem:

39.379

 

18.130.801

 

Załącznik 2

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

2.800

2.800

521.400

 

60016

 

Drogi publiczne i gminne

2.800

2.800

521.400

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

2.800

11.200

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

2.800

 

2.800

630

 

 

Turystyka i wypoczynek

2.000

2.000

22.720

 

63095

 

Pozostała działalność

2.000

2.000

22.720

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800

 

800

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

1.200

 

6.200

 

 

4300

Zakup materiałów pozostałych

 

2.000

14.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20.000

20.000

373.500

 

70004

 

Różne jednostki obsługi

20.000

20.000

373.500

 

 

4260

Energia

 

20.000

68.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

 

74.000

750

 

 

Administracja

publiczna

4.500

4.500

2.821.101

 

75023

 

Urzędy gmin

4.500

4.500

2.641.231

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

2.000

2.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.000

98.324

 

 

4360

Opłaty telefonia komórkowa

500

 

2.500

 

 

4370

Opłaty telefonia stacjonarna

 

500

41.500

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego

4.000

 

9.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

141.100

141.100

7.995.947

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3.500

117.500

4.229.540

 

 

4010

Wynagrodzenie

 

114.000

2.512.863

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

 

41.800

 

 

4410

Delegacje

 

500

12.300

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych

 

2.000

11.084

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

 

1.000

12.500

 

80103

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

 

23.000

380.676

 

 

4010

Wynagrodzenie

 

23.000

202.832

 

80104

 

Przedszkole

43.000

 

342.329

 

 

4270

Zakup usług remontowych

43.000

 

44.000

 

80110

 

Gimnazja

94.600

600

2.421.958

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1.000

 

9.550

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

1.500

 

123.800

 

 

4240

Pomoce dydaktyczne

 

400

5.300

 

 

4270

Zakup usług remontowych

88.000

 

105.850

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

1.500

 

6.400

 

 

4370

Opłaty telefonia stacjonarna

600

 

11.600

 

 

4410

Delegacje

 

200

8.150

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych

600

 

6.200

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

1.400

 

8.400

851

 

 

Ochrona zdrowia

3.744

3.744

90.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.744

3.744

90.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

500

 

3.500

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

500

500

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

 

13.000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

3.244

29.756

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

244

 

244

852

 

 

Opieka społeczna

17.498

1.933

4.557.242

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1.933

1.933

156.136

 

 

4010

Wynagrodzenie

1.933

 

118.226

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.933

0

 

85295

 

Pozostała działalność

15.565

 

220.104

 

 

3110

Świadczenia społeczne

14.565

 

204.104

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

7.100

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

23.814

 

367.336

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

23.814

 

204.798

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

23.814

 

23.814

900

 

 

Gospodarka komunalna

2.000

2.000

3.640.340

 

90003

 

Oczyszczanie wsi i miast

2.000

2.000

46.000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

2.000

6.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

33.164

921

 

 

Kultura i sztuka

2.140

2.140

203.496

 

92109

 

Świetlice

1.400

1.400

16.800

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1.000

600

 

 

4270

Materiały i wyposażenie

 

400

11.603

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.400

 

2.799

 

92195

 

Pozostała działalność

 

 

32.400

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

340

 

1.640

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

740

7.460

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400

 

23.300

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

20.000

20.000

943.000

 

92695

 

Pozostała działalność

20.000

20.000

943.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

20.000

10.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

 

36.096

 

 

 

Razem:

239.596

200.217

22.645.207

 

Uzasadnienie:

801 – Oświata i wychowanie

Przeniesienie środków z wydatków płacowych likwidowanych jednostek w kwocie 137.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki remontowe do Przedszkola Publicznego w kwocie 43.000,00 zł i Gimnazjum w Krojczynie w kwocie 94.000,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie – 15.565,00 zł

1.000,00 zł – dotacja od Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie rejsu po Wiśle dla dzieci z najuboższych rodzin.

14.565,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie dotacji o kwotę 23.814,00 zł, z przeznaczeniem na:

11.621,00 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

12.193,00 zł – dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

921 – Kultura i sztuka

Zmiana zapisu – pozostała działalność

Wykreśla się zadanie dożynki gminne, a kwotę 2000,00 zł przenosi się na zadanie XXI Dni Dobrzynia nad Wisłą.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-08 11:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 194
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-08 11:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2556975
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony