Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 34/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13.XI. 2007 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządzam:

§1

W §2 Zarządzenie zmienia się pkt. 3 oraz dodaje się pkt. 3a i pkt. 3b w brzmieniu

pkt.3

Wysokość stawki czynszu za 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym pod lokalizację masztów telekomunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wynosi 10,00 zł + należny podatek VAT.

pkt.3a

Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 gruntu zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, przeznaczonego pod lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych – „kontenerów technicznych” 50.00 zł + należny podatek VAT

pkt.3b

Dopuszcza się stosowanie stawek korzystniejszych niż określone w pkt. 3 i 3a §2 Zarządzenia

§2

Stawki czynszu określone w § 1 niniejszego zarządzenia ulegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 15 stycznia danego roku.

§3

Pozostałe ustalenia zarządzenia nie ulegają zmianie

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-09 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 250
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-09 12:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2612234
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony