Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                          Protokół Nr XII/07

          Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

    z dnia 28 grudnia 2007 roku.

 

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie jedenastej trzydzieści, zakończono o godzinie  piętnastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwunastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z jedenastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.,

po czym spytał czy są  propozycje do zmiany porządku obrad.

Porządek obrad pozostał bez zmian.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na dziesiątej i jedenastej sesji udzielił burmistrz.

(treść odpowiedzi na wnioski stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca burmistrza.

(treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

 

 

 

 

do punktu 4

 

Sprawozdanie dotyczące budżetu gminy na rok 2008 złożył Burmistrz Miasta
i Gminy – Ryszard Dobieszewski.

(treść sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

Następnie Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy zapoznała zebranych z opinią RIO dotyczącą projektu budżetu na rok 2008.

(treść opinii stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu)

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził dyskusję na temat projektu budżetu na rok 2008.

Jerzy Żurawski – radny. Zapoznałem się z budżetem z tego roku i poprzedniego
i nie jestem zadowolony. Środków na inwestycje przekazanych w ubiegłym roku  w naszym budżecie było 1.190.000 zł,  a mamy zapisanych tylko własnych środków na 917.000 zł. Kredyt na koniec zeszłego roku 1.190.000 zł miało być dużo więcej jednak przez pewne sugestie rady tego kredytu mamy tylko 1.515.000 zł. na koniec przyszłego roku ma być 3.600.000 zł.   Myślę, że koledzy radni też podzielą mój pogląd. Głównym powodem mojego niezadowolenia jest autopoprawka do projektu budżetu na rok 2008. Jeszcze za czasów poprzedniego burmistrza była propozycja naszych kolegów aby niewielkimi krokami zacząć robić stołówkę w Krojczynie. Pan Dyrektor Mazurek wówczas powiedział, że nie ma takiej możliwości technicznej aby to sfinalizować. W projekcie budżetu na rok 2008 pan dyrektor znalazł jednak środki nie chcę być posądzony o złośliwość okazało się, że można.
Na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty i budżetu wskazaliśmy zmniejszenie wydatków dziale 801 Oświata i wychowanie na znalezienie oszczędności
w kwocie 200.000 zł. Chcę przypomnieć, że to rada podjęła decyzję o likwidacji dwóch szkół aby zmniejszyć wydatki na oświatę. Uważam, że wydatki na oświatę są w dalszym ciągu bardzo duże pomimo, że zlikwidowane zostały dwie szkoły.
W roku 2006 wydaliśmy na oświatę 7.339.000 zł, w roku 2007 już 8.182.000 zł. pomimo zmniejszenia wydatków na dwie szkoły i tak zaplanowane jest 8.200.000 zł Strach pomyśleć co by było gdyby te szkoły zlikwidowane jeszcze funkcjonowały. Pomimo likwidacji dwóch szkół trudno zauważyć oszczędności i to jest niepokojące. Oszczędności nie zauważamy w dalszym ciągu. Proszę nie posądzać mnie o złośliwość. Chcemy budować centrum sportowe w Dobrzyniu następne 950.000 zł. Nie mamy, chociaż byliśmy na spotkaniu u panów dyrektorów na dzień dzisiejszy symulacji kosztów tego obiektu. Będą to na pewno duże pieniądze. Myśmy wskazali zmniejszenie o 200.000 zł, a najprostszym posunięciem dla pana dyrektora było zabranie ze stołówki.  W tym momencie nasuwa się prośba do panów dyrektorów aby zaczęli szukać oszczędności. Zabranie 60.000 zł z zaplanowanych na budowę stołówki
w Krojczynie jest chyba najwygodniejszym posunięciem dla p. dyrektora Mazurka. Mówiąc o oszczędnościach w oświacie nie mieliśmy na myśli zabierania pieniędzy przeznaczonych dla dzieci. To żadna sztuka robić wszystko dla zasady bo radni tak chcą, a potem z nadwyżki te pieniądze wrócą i tak do tego samego rozdziału. Uważam, że to był wybieg trochę nie na miejscu. My nie jesteśmy tak naiwni jak to niektórym się wydaje.
Stawiam wniosek o zmianę zapisu w autopoprawce, a mianowicie przywrócenia zabranej kwoty w wys. 60.000 zł   przeznaczonej na adaptację stołówki w Szkole Podstawowej
w Krojczynie.

Uderza mnie również analiza dokumentów, które otrzymaliśmy gdzie i ile zmniejsza pan dyrektor środków. Proszę się przyjrzeć panie burmistrzu ile kosztuje zespół szkół. Mam apel do panów dyrektorów, jeśli chcemy /bo wszystkie szkoły są w miarę doposażone/ coś robić to weźmy się za oszczędzanie. Dwieście tysięcy to nie jest wielka kwota, nie zamykajmy drogi do funkcjonowania stołówki w Krojczynie. A jak będziemy złośliwi to będziemy wyrzucać i szukać, a chyba nie chodzi tu o to. Jest to niewielka kwota proszę Państwa. Jeśli zwrócimy uwagę jeszcze na to, że w 2006 roku do oświaty dołożyliśmy poza subwencją 618.000 zł z budżetu gminy, natomiast w tym roku dokładamy 1.060.000 zł. jeżeli dojdzie budowa sali ta kwota się zwiększy do ponad dwóch milionów. Mamy organizację szkół, proszę zwrócić uwagę na koszty nakładu na jednego ucznia w poszczególnych szkołach. Musimy naprawdę zacząć oszczędzać. Nie damy rady Panie Burmistrzu, będziemy mieli tylko oświatę i poza oświatą nic. Nie wyrazimy dzisiaj zgody na taką autopoprawkę jaka została nam przedłożona.

Tomasz Gęsicki – radny. Ubolewam na tym, że oszczędności szuka się
w inwestycjach. Był planowany remont dachu w szkole w Krojczynie, nie był jednak zrealizowany. Teraz jest propozycja aby zabrać pieniądze przeznaczone na rozbudowę stołówki dla dzieci ze szkoły w Krojczynie. Moje zdanie jest takie, że Pan Dyrektor Mazurek szuka oszczędności nie tam gdzie trzeba. Każdy dobry gospodarz zaczyna od zmian u siebie. Tutaj łatwo zauważyć, że zespół obsługi szkół nie zaoszczędził nic na wydatkach u siebie. Bo i po co, najłatwiej zabrać innym tym bardziej bulwersujące jest to, że dotyczy to inwestycji
z myślą o dzieciach. Oszczędności miały być w związku z likwidacją szkół,
a okazało się że wydatki są większe. Nie wiem czym jest to spowodowane, czy związane jest to złym zarządzaniem i gospodarnością ale chyba niestety tak się dzieje. Wydatki rzeczowe nie są rozpisane na poszczególne koszty. Wszystko jest rzucone do jednego worka / węgiel, remonty, zakup materiałów itp. /. Dlatego nie możemy mieć rozeznania na czym można zaoszczędzić. Tak nie powinno być i ja również na taka autopoprawkę się nie zgadzam. Nie o to Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze nam chodziło. 

Tadeusz Pogorzelski – radny. W pierwotnym projekcie budżetu był zaplanowane środki na budowę stołówki w Krojczynie. Za budżet odpowiedzialni jesteśmy wszyscy i trzeba podejść do tego poważnie
i odpowiedzialnie. Nie możemy rezygnować z inwestycji tylko dlatego, że jest to najprostsza forma znalezienia oszczędności. Tym bardziej, że jest to inwestycja przeznaczona na potrzeby naszych dzieci. Popieram wniosek kolegów radnych aby nie rezygnować z zabudowy pomieszczeń przeznaczonych na stołówkę dla dzieci w szkole w Krojczynie. W zupełności zgadzam się z ich opinią. Jestem za tym aby wniosek poddać pod głosowanie. Wysłuchamy chętnie sugestii pana burmistrza, być może ma inne rozwiązania, które możemy rozpatrzyć. Jestem za przegłosowaniem wniosku postawionego przez mojego przedmówcę.

Wojciech Reznerowicz – radny. Aby zamknąć temat szkół chcę zwrócić uwagę na zatrudnienie w oświacie. Po analizie dokumentów, które otrzymałem mam takie pewne zaniepokojenie.  Daje się zauważyć, że  utrzymanie pracownika oświaty jest dość wysokie. Idę za głosem kolegów i zgadzam się
z ich opinią. Według mojego wyliczenia koszt jednego pracownika w oświacie wynosił będzie w 2008 roku 3621 zł. W szkole podstawowej jeden pracownik to 3595 zł, niepokoi mnie szczególnie koszt pracownika w klasach zerowych, który wynosi 4378 zł. W przedszkolu 2389zł, w gimnazjum 3812 zł. W zespole obsługi szkól 4095 zł. Chcę potwierdzić to co wcześniej słyszeliśmy, że oświata nas kosztuje, jestem za tym aby nauczyciele zarabiali stosownie do wykształcenia kierunkowego. Idę tutaj za głosem kolegów i chcę powiedzieć, że ja jako radny buduję ten budżet i jak go zbuduję, to chcę na to patrzeć jak jest zrealizowany. Proszę o przedstawianie budżetu z rozbiciem na każde szkoły, ponieważ chcemy mieć jasny obraz wydatków na poszczególne szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników administracji niepokoi mnie stwierdzenie, że administracja liczy 46 pracowników. Nie mogę się z tym zgodzić, że człowiek, który pracuje za biurkiem  to administracja, natomiast człowiek obsługujący kotłownię to chyba już nie należy do administracji.
To powinno być wyodrębnione. Cieszy mnie podwyżka dla pracowników ale
w przypadku pracowników administracji jest trochę inaczej. Trzeba się przyjrzeć posiadanym kwalifikacjom na stanowisku pracy. Uważam, że wykształcenie nie kierunkowe powinno też rzutować na wynagrodzenie.

Mam jeszcze jedno pytanie. Wracam do ogrzewania tych dwóch bloków,
a mianowicie w Chalinie i Krojczynie. Mam nadzieję, że umowa została zawarta na dostawę ciepła.. W związku z tym mam pytanie do Pana Dyrektora lub Pani Skarbnik.. Kto zawierał umowę na dostawę ciepła ze szkoły ponieważ szkoła produkując ciepło  ma koszty, a jak patrzę w budżet to dochód ze sprzedaży tego ciepła  nie jest w oświacie, a w gospodarce komunalnej i to mnie trochę niepokoi.

Mam jeszcze takie sugestie, że jeżeli będzie opracowywany projekt na przyłączenie tych dwóch bloków to mam nadzieje, że podmiot który prowadzi eksploatację wyda warunki techniczne i podpisze się pod tym, że ta oczyszczalnia jest w stanie to robić i za 3 miesiące nie wypadnie problem, że będziemy musieli płacić karę z tytułu niewłaściwego odprowadzania ścieków. Dziękuję.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół. Wiele było kwestii dotyczących oświaty. Na początku chciałem zakomunikować Szanownej Radzie, że jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, a także i pozostałe, które prowadzę, zawsze starałem się robić to rzetelnie i robiłem to wszystko w dobrej wierze. Jeśli chodzi o sprawę wynagrodzenia w zespole obsługi szkół pani skarbnik przed chwilą jeszcze raz wyliczyła to i  wyszło jej 3.180 zł na etat.
To można sprawdzić czy to jest w budżecie 6,25 etatu. Jeśli chodzi o stołówkę to nie jest tak żebyście państwo myśleli, że pan burmistrz i ja nie chcemy tej stołówki robić. Z czegoś trzeba zrezygnować. Jeżeli jakieś połączone komisje nie wiem jakie one mają prawo statutowe aby o czymś decydować ale takiego  tworu to chyba nie ma. Mimo wszystko była sugestia od pana burmistrza aby
o 200.000 zł zmniejszyć w oświacie budżet to musiałem gdzieś to znaleźć. Wcześniej tłumaczyłem, że nie można ruszać płac bo na płace musimy wydać jeszcze więcej pieniędzy, z tego względu, że nowy rząd podniósł o 10% kwotę bazową i wydatki na płace dla nauczycieli będą większe niż my zakładaliśmy ponieważ planowaliśmy 3,4%. Tak więc samych wydatków rzeczowych, które stanowią ok. 15%,16%,14% w zależności od roku znaleźć 200.000 tyś  to nie jest mało. Wspólnie doszliśmy do przekonania, że można zrobić w ten sposób,
a mianowicie tą stówkę „wyrzucamy” z budżetu, a z nadwyżki budżetowej wprowadzić ją do planu na rok 2008. Nie chcemy aby była taka opinia, że my tej stołówki nie chcemy, ponieważ ten pomysł jest już od dawna i zamierzamy to zrobić i tą stołówkę prowadzić. W budżecie oświaty wygląda to tak, że gdzie indziej są wydatki i dochody. Ponieważ dochody nie mogą być przypisane poszczególnym szkołom tylko muszą być zapisane w gospodarce komunalnej gminy. Kolejna sprawa to tego rodzaju, że powstają wspólnoty mieszkaniowe. W związku z tym jest wbrew pozorom więcej spraw do załatwiania. Wszystkie rozliczenia związane z tym fizycznie ktoś musi zrobić. To nie jest jeden przypadek czy dwa. Tych przypadków będzie kilkanaście i trzeba będzie to obsłużyć. Ktoś musi się tym zająć. Dziękuję.

 Wojciech Woźniak – radny. Szanowni Państwo nie wiem skąd się te wyliczenia wzięły jeśli chodzi o zatrudnienie. Wg moich wyliczeń wynika, że miesięczny koszt zatrudnienia pracownika  w zespole obsługi szkół wynosi 4.095zł. Nie chodzi nam o to ile będziecie zarabiać tylko ile kosztuje pracownik. To są dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o stołówkę nie jesteśmy przeciw  tylko za. Miał Pan znaleźć 200.000 tyś. w rzeczówce.  Takie było wskazanie. Najłatwiej zabrać było z inwestycji 60.000 zł i 140.000 z wydatków rzeczowych. W ten sposób my jako rada odejmujemy dzieciom posiłki. Może w ten sposób spójrzmy na to. Dzieci maja mieć ta stołówkę i jesteśmy za tym aby ona była. Chcemy znaleźć oszczędności ale nie kosztem dzieci. Dziękuję.

Jerzy Żurawski – radny. Mam prośbę do wszystkich dyrektorów. Zacznijcie oszczędzać. Funkcjonuje stołówka w Chalinie, Dobrzyniu niech będzie również w Krojczynie. Oświata nas kosztuje bardzo dużo, proszę mnie źle nie zrozumieć ale może być tak, że nie starczy nam budżetu nawet na ten nowy obiekt sportowy. Ktoś powie, że są jeszcze kredyty. Tak ale trzeba je spłacać tylko
z czego. Popieram radnego Gęsickiego, że jeżeli mamy zacząć oszczędzać, to trzeba zacząć od siebie.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Uwaga Pana Dyrektora Mazurka była bardzo niestosowna dotycząca pouczania nas w jakim gronie mamy się spotykać. Chce panu przypomnieć, że pojęcie połączonych komisji to przyszło już od Sejmu.
To nasze spotkanie odbyło się dla dobra budżetu gminy aby wypośrodkować
i znaleźć kompromis. To posiedzenie jak pan to nazwał nijakie odbyło się dla najważniejszej sprawy bo dotyczyło budżetu.

Na jakich zasadach ma się to odbywać to my wiemy. Mamy statut, regulamin
i mamy rozeznanie co do nas należy.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Szanowni Państwo jeżeli czujecie się urażeni moją wypowiedzią to bardzo przepraszam. Nie miałem takiego celu aby Państwa urazić.

Żaneta Kalinowska – radna. Podając wysokość pensji nauczyciela to mówi się
o wynagrodzeniu brutto. Ja słuchając odnoszę wrażenie, że rada szukając oszczędności w oświacie chce zmniejszyć pensję nauczyciela. Nie można tego zrobić ponieważ nauczyciele się kształcą, podwyższają swoje kwalifikacje
i zdobywają prawo do takiej, a nie innej pensji. Jeżeli szukamy oszczędności
w wydatkach to na tym się trzeba skupić, a nie podkreślać ciągle jakie jest  wynagrodzenie nauczycieli bo nie zarabiają aż tak dużo.

Wojciech Reznerowicz – radny. Nikt z nas nie mówi o wynagrodzeniu nauczycieli. Ja mówiłem o kosztach, ile nas kosztuje utrzymanie jednego nauczyciela, a to jest różnica.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym się odnieść do szkolnictwa ponieważ ten temat musimy w jakiś sposób zakończyć. Proszę Państwa na pewno za stołówką wszyscy byliśmy
i byłaby ta stołówka. Jednak posiedzenie komisji zmusiło nas do podjęcia jakiś działań, ponieważ padła propozycja aby zaoszczędzić 200.000 tyś.
w szkolnictwie. Ja sobie zdawałem sprawę z tego, że z czegoś będę musiał zdjąć, czy z płac, węgla czy z inwestycji. Wyszło jak wyszło zdjęliśmy
z inwestycji co nie znaczy, że ta inwestycja jest przegrana. Mamy nadwyżkę
i wiemy, że ona będzie znacząca, tak wiec możemy budować stołówkę
z nadwyżki. Możemy zrobić to inaczej np. oczywiście za zgodą rady decydując, że do sali nie dokładamy 150.000 zł tylko 90.000 aby 60.000 zł przeznaczyć na stołówkę. Powinna rada wskazać skąd pieniądze zabrać.

Jerzy Żurawski – radny. Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie mówi, że rada wskazuje i my to uczyniliśmy. Możemy nie uchwalić budżetu. Myślę, że rada przegłosuje swój pierwotny wniosek i nie wyrazi zgody aby wskazane przez Pana Dyrektora czy Burmistrza warianty miały szansę. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, że na komisji  zostało zdjęte zadanie droga w Glewie. Wszyscy sobie wyjaśniliśmy dlaczego tak ma być. W przyszłym roku musimy to jednak zrobić i to ze środków własnych.  Teraz ruch należy do pana,  panie burmistrzu.

Maria Pruchniewska – radna. Często pada tutaj takie stwierdzenie zaoszczędzić na oświacie. Trochę mnie to zdesperowało. Mówi się o oszczędnościach do budżetu na rok 2008. Musimy sobie uzmysłowić jedna rzecz. Budżet, który został utworzony i brakuje 200.000 zł, został stworzony na pewnej podstawie. Zostały zlikwidowane dwie szkoły i wydawało by się, że oświata powinna mieć więcej pieniędzy, a jest mniej. Padło na oświatę bo wszyscy logicznie myślący mówią, że skoro są szkoły zlikwidowane to powinny te pieniądze się znaleźć,
a jednak się nie znalazły. Chcę podziękować radnym za takie stanowisko
w stosunku do stołówki w Krojczynie, bo wszyscy uważaliśmy, że jest ona na ten dzień niezbędna. Dlatego nie mówmy o oszczędzaniu na oświacie tylko
o stanie budżetu jaki był w roku 2007 i starczyło na utrzymanie  tylu szkół ile było. Także to nie jest oszczędzanie tylko zaplanowanie takiego budżetu jaki był na rok 2007.

Wojciech Woźniak – radny. Szanowni Państwo pan burmistrz wskazał nam
gdzie możemy pomniejszyć budżet. Odnoszę wrażenie, że dojdziemy do punktu wyjścia. Myślę, że to nie są żadne oszczędności.

Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy. Bez zgody burmistrza rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zmniej -szenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów tzn. jeżeli wprowadza rada zmiany do projektu budżetu zmniejszając czy zwiększając musi wskazać źródło pokrycia skąd i dokąd. Tak to wygląda.

Jerzy Żurawski – radny. Pani Sekretarz my w projekcie budżetu nic nie zmieniamy zadanie jest wpisane do projektu budżetu. To nie my to zadanie zdejmujemy tylko pan burmistrz.

Przewodniczący ogłosił 30 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Tomasz Gęsicki – radny. Nawiązując do dyskusji, która miała miejsce przed przerwą chcę złożyć wniosek o nie wykreślanie inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń na stołówkę w Krojczynie. Zmniejszyć o brakujące 60.000 zł jeszcze zmniejszyć wydatki rzeczowe  czyli o 200.000 zła nie jak jest
w autopoprawce 140.000 zł.  Myślę, że pan dyrektor wykaże się gospodarnością i zmniejszy wydatki o wskazane 200.000 zł.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad postawionym wnioskiem.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy Burmistrz wyraża zgodę na zmniejszenie wydatków w oświacie o 200.000 zł i wprowadzenie takiej autoporawki. Wniosek został przez burmistrza przyjęty.

 

 

 

 

do punktu 5 p-pkt „a”

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 i zapytał czy są uwagi.

Jerzy Żurawski – radny.                         Powinno być 2.311.000 zł, a nie 2.391.000 zł, cała kwota musi być też o 80.000 zł mniejsza.

Celina Witkowska – skarbnik. w §4 ustala się deficyt budżetu do wysokości 2.311.000 zł. Natomiast w deficyt budżetu wchodzi jeszcze  spłata pożyczki, która wynosi 225.020. Deficyt budżetu jest 2.311085 zł, przychody budżetu,
w którym są określane spłaty zadłużenia to jeszcze musimy spłacić ratę pożyczki w 2008 roku, którą też pokrywamy przychodami. Także musi być kwota 2..536.105. Tu jest błąd tego rodzaju, że nie jest zniesione te 80.000 zł.

Jerzy Żurawski – radny. Nie zgadzam się. Zdjęliśmy zadanie droga 80.000 zł kredytu i o tyle kredytu musimy mieć mniej. W tym pierwszym punkcie to jest, a w drugim nie zdjęte

Celina Witkowska – Skarbnik. W §9 nie jest zmienione 80.000 zł. Słuszna uwaga.  Nie może być 2.311.085 zł, tylko musi być 2.536.105 zł. taka kwota powinna być zapisana w tej uchwale, bo jest poprawna czyli 2.536.105 zł. Dziękuję.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XII/80/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

 

do punktu 5 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik. Ten projekt omówię Państwu pod względem rachunkowym i ustawy o finansach publicznych. Wydatki, które były zaplanowane w danym roku, a nie zostały zrealizowane  zadania, a zostały podpisane już umowy wstępne na realizację tych zadań powinny być zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych zabezpieczone uchwała o wydatkach niewygasających.  Oznacza to, ze kwoty, które są wyszczególnione nie przejdą do nadwyżki budżetowej tylko zostanie przeksięgowana na konto zgodnie z prawe kont i będzie zrealizowana poza budżetem jednostki ale z budżetu gminy na realizowane zadanie w 2008 roku. 
Z treścią merytoryczna uzasadnień do tej uchwały radni zostali zapoznani.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XII/81/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 

do punktu 5 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały dotyczący  zmian budżetu gminy na rok 2007 omówiła Pani Celina Witkowska - Skarbnik

Zmiany dotyczyły działów

Przewodniczący poprosił o pytania.

Maria Pruchniewska – radna. W uzasadnieniu Pani przeczytała w dz.750
w zwiększeniu 16.000,00 zł, a my mamy kwotę zapisaną kwotę 15.000,00 zł.

Celina Witkowska – Skarbnik. w ogóle zabraliśmy z BIOKONU 16.500,00 zł. przepraszam nie powiedzieliśmy jeszcze, że zabraliśmy 1.500 zł  na inwestycje rozbudowa sieci wodociągowej w Chalinie i razem jest 16.500,00. powinno być tak: 1.500 rozbudowa sieci wodociągowej w Chalinie, 4.000,00 zł na diety dla radnych, 11.000,00 zł ubezpieczenia społeczne.

Jerzy Żurawski – radny. Pani skarbnik tak to czyta jak byśmy my 15 radnych mieli dostać 4.000,00 zł, a diety bierzemy zgodnie z uchwałą. A z tego biorą wszyscy tj. radni, przewodniczący i sołtysi.

Skarbnik – Celina Witkowska. My już tak szczegółowo tego nie rozpisujemy. Na przyszły raz napiszemy diety dla radnych i sołtysów żeby było jasne.

Krzysztof Pryciak – radny. Chciałem spytać o te 10.000,00 zł. ja nikomu nie bronię bo jeśli zostało z drogi to trzeba to gdzieś zagospodarować. Mam pytanie czy nie można tego zagospodarować w najbliższym rejonie, ponieważ te pieniądze zostały z drogi w Mokówku i czy można właśnie te pieniądze przeznaczyć np. na chodnik w Mokowie, o który dość często się upominałem. Została zabrana szkoła, a inwestycje wyglądają wiemy wszyscy jak.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Odpowiem na bieżąco. Mokówko miało wielkie szczęście, że zrobiliśmy tą drogę. Wszyscy wiedzą od jakiej kwoty zaczynaliśmy bo od 36.000,00, a poszło za 436.000,00 zł.  Robiliśmy chodnik na ul. Stodólnej i te pieniądze zostały zagospodarowane. Myślę, że Mokówko powinno być na razie szczęśliwe.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –1

(uchwała nr XII/82/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

 

do punktu 5 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy – Ryszard Dobieszewski.

Zmiana dotyczy §1 wprowadzony został pkt 1a o treści „nieruchomości gruntowe o pow. do 15m2 przeznaczone na lokalizację stacji bazowych operatorów telefonicznych mogą być wydzierżawione na okres 10 lat
z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XII/83/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

 

do punktu 5 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Dokonany został podział nieruchomości „Agronomówki” w Chalinie stanowiącej dotychczas działkę Nr 232/2 o powierzchni 0,9878 ha. W wyniku podziału powstały niżej wymienione działki:

-         Nr 232/3 o pow. 0,3594 ha,

-         Nr 232/4 o pow. 0,3922 ha,

-         Nr 232/5 o pow. 0,1225 ha,

-         Nr 232/6 o pow. 0,1137 ha.

Działka  Nr 232/6 stanowi istniejący rów, zaś działka Nr 232/3 grunt rolny. Obie działki pozostaną nadal we własności gminy. Działka Nr 232/4 zabudowana jest lokalowym budynkiem mieszkalnym i została wydzielona w celu umożliwienia zbycia lokali na rzecz najemców.

Działka Nr 232/5 jest działką budowlaną niezabudowana, która również może być przedmiotem zbycia. W związku z tym, że zbycie nieruchomości wymaga zgody samorządu, podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję.

Tomasz Gęsicki – radny. Czy znana jest cena zbycia działki.

Burmistrz – jeszcze nie.

Tomasz Gęsicki – radny. Czy mamy podejmować uchwałę nie znając ceny.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Ta uchwała jest tylko na podział działek.

Tomasz Gęsicki – radny. Wyraźnie jest napisane, że podejmujemy w sprawie zbycia działek, a nie podziału.

Jerzy Żurawski – radny. Jednej osoby zabrakło się motamy. Myślę, że procedura jest taka, że wrażamy zgodę, następuje forma wyceny tej działki i to jest przyzwolenie na zbycie tej działki.

Skarbnik – Celina Witkowska. Jeżeli chodzi o zbycie majątku przez gminę, musi to być wycenione i musi być podjęta uchwała. Myślę, że powinno być inne nazewnictwo tej uchwały.

Burmistrz – proponuję przyjąć to w takiej formie jak jest, a jeżeli będzie już znana cena to i tak będzie wywoływana uchwała o sprzedaży.

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 14 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –1

(uchwała nr XII/84/07 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12)

 

do punktu 6

 

Przewodniczący stałych komisji przedstawili pracy na rok 2008, które zostały jednogłośnie przyjęte.

 

do punktu 7

 

Maria Pruchniewska – radna poinformowana zebranych o wypracowanym wniosku na komisji oświaty w sprawie powołania niezależnej komisji ds. dokonania analizy powołania zespołu szkół w Chalinie, Krojczynie, Dobrzyniu n/W. Zwróciła uwagę na słabą informacje radnych o imprezach kulturalnych na terenie naszej gminy.

Elżbieta Zalewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krojczynie podziękowała w imieniu wszystkich dyrektorów za zaproszenie na sesję

 

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwunastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady dwunastej Sesji Rady Miejskiej.

 

 
Protokółowała                                                         Przewodniczący Rady

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1048
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 12:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2739717
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony