Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  15/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie: sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg .

Na podstawie art. 30 ust.1i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz  Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami.) oraz art. 37 ust 1 pkt 2 lit „f”  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

§ 2

Wykaz  udostępniany jest przez okres jednego miesiąca.

§ 3

W wykazie podaje się imię i nazwisko lub nazwę podatnika, wysokość umorzenia oraz przyczynę udzielenia ulgi

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                  Dobrzyń n. Wisłą, dnia 30.05.2011r.

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia  Nr15/2011       

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. W

                                                                                  z dnia 12 maja 2011r

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2, lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010, w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty .

             

Lp

Imię i nazwisko             

Wysokość umorzenia

Przyczyna udzielenia ulgi

1

Mosakowski Tadeusz

649

Ważny interes podatnika

2

Sujecki Andrzej

369

Ważny interes podatnika

3

Malinowski Paweł

175

Ważny interes podatnika

4

Migdalska Halina

543,5

Ważny interes podatnika

5

Podolski Janusz

812,2

Ważny interes podatnika

6

Obernikowicz Filip

0

Ważny interes podatnika

7

Wesołowska Aldona

1051,5

Ważny interes podatnika

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2011-06-16 10:34
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-18 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 479
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 12:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2556962
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony