Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 6/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 lutego 2010 r.

 

w sprawie : opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą na czas wojny.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz zarządzenia Nr 84/06 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

zarządza, co następuje:

 

§1

 

  1. Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z kierownikami referatów opracuje do dnia 31 marca 2010 roku regulamin organizacyjny urzędu na czas wojny stosownie do kompetencji wynikających z obowiązkowych przepisów prawnych wydanych na czas stanów nadzwyczajnych, zadań wynikających z zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, a także zadań operacyjnych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.

  2. Regulamin organizacyjny powinien być opracowany zgodnie ze wskazaną strukturą w Zarządzeniu Nr 84/06 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

  3. Regulamin organizacyjny Urzędu na czas wojny wprowadza się w życie na podstawie odrębnej decyzji Wojewody w ramach realizacji zadań operacyjnych.

  4. Regulamin należy uzgodnić z Kujawsko – Pomorskim Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

 

§2

 

  1. Regulamin organizacyjny na czas wojny, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, należy opracować i przechowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 z 2005 roku, poz. 1731) oraz innymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

  2. Regulamin klasyfikuje się jako stanowiący tajemnicę służbową oznaczony klauzulą „zastrzeżone”.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-04-11 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 517
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-20 13:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615850
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony