Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr OR.0050.25.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 16.07.2013 r.

w sprawie: opracowania „Planu ewakuacji/przyjęcia ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą”

                Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 461 – j.t., z późn. zm.) §3 pkt. 2, 8-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 1 zarządzenia nr25/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia),

zarządzam, co następuje:

§1.1

Opracować „Plan ewakuacji (przejęcia) ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą, zwany dalej „Planem ewakuacji III stopnia”.

§1.2

„Plan ewakuacji III stopnia” opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a także przygotowania instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych, społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze miasta i gminy, do wykonania tych zadań.

§3

Odpowiedzialnym za opracowanie „Planu ewakuacji III stopnia” czynię Pana Pawła Szymańskiego, podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, zwanego dalej „Inspektorem OC”.


§4.1

„Plan ewakuacji III stopnia” po podpisaniu przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za jego opracowanie – „inspektora OC”, podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Szefa Obrony Cywilnej.

§4.2

„Plan ewakuacji III stopnia” przed zatwierdzeniem, wymaga uzgodnień ze Starostą Lipnowskim – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Lipnowskiego oraz innymi organami i podmiotami, tylko w części ich dotyczącej.

§5

„Plan ewakuacji III stopnia” powinien składać się z następujących części:

  1. Planu głównego;
  2. Informacji uzupełniających;
  3. Innych dokumentów, które uznane zostały za niezbędne.

§6.1

„Plan ewakuacji III stopnia” powinien odwoływać się do informacji zawartych w „Planie obrony cywilnej miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą” oraz „Planie zarządzania kryzysowego miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą”, dokonując korelacji danych rzeczowo – materiałowych i osobowych oraz informacji wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą” w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

§6.2

Szczegółowa treść „Planu ewakuacji III stopnia” powinna być adekwatna do specyfiki miasta i gminy.

§7

„Plan ewakuacji III stopnia” winien być opracowany w formie:

  1. Dokumentów opisowych
  2. Dokumentów graficznych.

§8

„Plan ewakuacji III stopnia” podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co dwa lata.

§9

„Plan ewakuacji III stopnia” należy wprowadzić w życie do 15 września 2013 roku.

§10.1

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu procesu ewakuacji powołuję Miejsko – Gminny Zespół ds. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności.

§10.2

Na kierownika zespołu wyznaczam swojego zastępcę.

§11

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się „Inspektorowi OC”.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-11 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 249
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-11 10:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2559465
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-11 12:37

Stopka strony