Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 31/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 5 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

                Na podstawie art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 10 pkt 2 uchwały nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1

I w uchwale nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

- w uchwale nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku

- w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku

- w uchwale nr VII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku

- w zarządzeniu nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2007 roku

- w uchwale nr VIII/53/07 Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku

- w zarządzeniu nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2007 roku

- uchwale Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2007 roku

- w zarządzeniu nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2007 roku

- w zarządzeniu nr 30/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2007 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§2

W §1 wyrazy „ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 18.449.179,00 zł, zastępuje się kwotą 18.581.889,00 zł

  1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5,050.375,00 zł, zastępuje się kwotą 5.183.085,00 zł

§3

W §2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 22.963.585,00 zł zastępuje się kwotą 23.096.295,00 zł”

  1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.050.375,00 zł, zastępuje się kwotą 5.183.085,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Dochody

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

91.896

 

233.912

 

01095

 

Pozostała działalność

91.896

 

233.912

 

 

2010

Dotacja celowa

91.896

 

218.102

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

40.814

 

435.383

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

40.814

 

435.383

 

 

2030

Dotacja celowa

40.814

 

435.383

 

 

 

Razem:

132.710

 

18.581.889

 

Załącznik nr 2

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

91.896

 

1.060.440

 

01095

 

Pozostała działalność

91.896

 

250189

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

90.094

 

213.825

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

259

 

612

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

37

 

88

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1.506

 

3.556

750

 

 

Administracja publiczna

4.176

4.176

2.837.649

 

75022

 

Rada gminy

800

800

83.000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

300

3.700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800

 

7.300

 

 

4410

Delegacje

 

500

0

 

75023

 

Urząd gminy

3.376

3.376

2.640.996

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

376

9.624

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

3.376

 

174.943

 

 

4370

Opłaty telefonia stacjonarna

 

2.000

35.200

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego

 

1.000

8.000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12.000

12.000

128.500

 

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

12.000

12.000

122.000

 

 

3020

Nagrody i wyd. osobowe

 

5.000

0

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

 

2.000

8.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

500

0

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

 

500

0

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

12.000

 

71.200

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

4.000

6.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

5.000

5.000

8.020.506

 

80101

 

Szkoły podstawowe

5.000

5.000

4.242.698

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

5.000

 

18.800

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

 

80.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

40.814

 

597.921

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

40.814

 

435.383

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

39.664

 

403.773

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1.150

 

31.610

900

 

 

Gospodarka komunalna

3.800

3.800

3.514.340

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

3.800

3.800

46.000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

3.000

3.000

 

 

4260

Energia

 

800

1.036

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3800

 

36.964

 

 

 

Razem:

157.686

24.976

23.096.295

 

Uzasadnienie

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie – 91.896,00 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

751 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie – 39.664,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zwiększenie – 1.150,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-09 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-09 12:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2605316
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 15:08

Stopka strony