Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 14/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

                Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§1

I w uchwale Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

- w uchwale Nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 2007 roku

- w uchwale Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia23 kwietnia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku

- w uchwale Nr VII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§2

W §1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 17.813.739,00 zł

  1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.583.255,00 zł, zastępuje się kwotą 4.696.938,00 zł,

§3

W § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 22.328.145,00 zł zastępuje się kwotą 22.441.828,00 zł”

  1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.583.255,00 zł, zastępuje się skwotą 4.696.938,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

801

 

 

Oświata i wychowanie

8.081

 

113.351

 

80195

 

Pozostała działalność

8.081

 

8.081

 

 

2030

Dotacja celowa

8.081

 

8.081

850

 

 

Pomoc społeczna

105.602

 

4.286.597

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

105.602

 

1.211.002

 

 

2010

Dotacja celowa

22.100

 

286.100

 

 

2030

Dotacja celowa

83.502

 

924.902

 

 

 

Razem:

113.683

 

17.927.422

 

Załącznik nr 2

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

750

 

 

Administracja publiczna

5.000

5.000

2.827.101

 

75020

 

Urzędy gmin

5.000

5.000

2.647.231

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

2.500

156.794

 

 

4300

Zakup materiałów pozostałych

 

2.500

86.324

 

 

4700

Szkolenia pracowników

5.000

 

15.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

14.381

6.300

8.031.947

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4.300

4.300

4.382.040

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2.500

 

9.900

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

1.000

228.700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

2.500

86.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

38.300

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

800

 

10.960

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

800

5.500

 

80110

 

Gimnazja

2.200

2.200

2.327.958

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

2.200

122.300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

15.700

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

 

3.000

 

80195

 

Pozostała działalność

8.081

 

8.081

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.081

 

8.081

851

 

 

Ochrona zdrowia

2.000

2.000

105.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.000

2.000

90.000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

2.000

33.000

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego

2.000

 

4.000

852

 

 

Opieka społeczna

106.602

1.000

4.541.677

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

105.602

 

1.211.002

 

 

3110

Świadczenia społeczne

105.602

 

1.211.002

 

85295

 

Pozostała działalność

1.000

1.000

204,539

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

1.000

 

3.800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

6.100

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

2.000

3.740.340

 

90095

 

Pozostała działalność

2.000

2.000

362.080

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

2.000

116.000

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego

2.000

 

5.000

 

 

 

Razem:

129.983

16.300

22.441.828

 

Uzasadnienie

801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 8.081,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie – 105.602,00 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych – 22.100,00 zł oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 83.502,00 zł w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-07 12:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-07 12:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615852
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony