Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 163
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.12.08 09:30
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.20 15:02

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XX/91/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015

 

 

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

na lata  2016-2020”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/138/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020”.

 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 


 

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.