Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 472
ostatnia aktualizacja tej strony:
2012.09.20 13:12
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

Zarządzenie Nr 6/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 lutego 2010 r.

 

w sprawie : opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą na czas wojny.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz zarządzenia Nr 84/06 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

zarządza, co następuje:

 

§1

 

 1. Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z kierownikami referatów opracuje do dnia 31 marca 2010 roku regulamin organizacyjny urzędu na czas wojny stosownie do kompetencji wynikających z obowiązkowych przepisów prawnych wydanych na czas stanów nadzwyczajnych, zadań wynikających z zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, a także zadań operacyjnych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.

 2. Regulamin organizacyjny powinien być opracowany zgodnie ze wskazaną strukturą w Zarządzeniu Nr 84/06 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

 3. Regulamin organizacyjny Urzędu na czas wojny wprowadza się w życie na podstawie odrębnej decyzji Wojewody w ramach realizacji zadań operacyjnych.

 4. Regulamin należy uzgodnić z Kujawsko – Pomorskim Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

 

§2

 

 1. Regulamin organizacyjny na czas wojny, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, należy opracować i przechowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 z 2005 roku, poz. 1731) oraz innymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

 2. Regulamin klasyfikuje się jako stanowiący tajemnicę służbową oznaczony klauzulą „zastrzeżone”.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • opublikował: Karolina Ziębakowska
  data publikacji: 2011-04-11 14:41
 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-09-20 13:11

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.