Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 522
ostatnia aktualizacja tej strony:
2012.09.25 09:59
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

 

 

Uchwała Nr III/11/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 4¹ ust.1,2,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r, Nr 70 poz.473 ze zmianami) oraz art.6 ust. 1 i 2, art 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) ze zmianami.

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011 zwany dalej  „Programem” , stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.                                        

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§  3

 

Traci moc uchwała nr  XXIX/178/09  z dnia 29 grudnia 2009  roku.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

                                          

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:25
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 09:58

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.