Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 119
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.03.23 16:02
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

Projekt

 

 

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

z dnia .................... 2016 r.

 

w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030”.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z 2013 r. poz. 984, 1238 z 2014r. poz. 457, 490, 900, 942, 984, 1101, 1662 z 2015r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu dokumentu w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami i w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa, uchwala się, co następuje:


 

§ 1. Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukujdrukuj

  • data wytworzenia: 2016-03-23
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-03-23 16:01
  • opublikował: Administrator Systemu

drukujdrukuj

  • data wytworzenia: 2016-03-23
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-03-23 16:01

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.