Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROJEKT


UCHWAŁA Nr …/…/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia …… listopada 2015r.


 

zmieniająca Uchwałę Nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002roku w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2015 poz.1515.) w związku z art. 6 ust.9 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity z 2013 poz. 465 ze zmianami),


 

Rada Miejska uchwala, co następuje:


 

§ 1 Dotychczasowy wzór stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru i poboru podatku leśnego zastępuje się wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.


 

§ 2 Dotychczasowy wzór stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie  przyjęcia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru i poboru podatku leśnego zastępuje się wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały


 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002.


 

§ 4 Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą


 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016roku.

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 171
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-26 13:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611630
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony