Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 214
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.04.08 21:55
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

Uchwała Nr IX/33/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminie  Dobrzyń nad Wisłą

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ l

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą wyraża zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dobrzyń nad Wisłą jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Powyższy dokument pozwoli właściwym wykorzystaniu środków z  perspektywy finansowej UE 2014-2020. W tej perspektywie przewiduje się finansowanie działań związanych z efektywnością energetyczną oraz wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Plany gospodarki niskoemisyjnej stworzy możliwość jak najszybszego ubiegania się o sfinansowanie działań opisanych w tych planach już z początkiem przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.