Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 368
ostatnia aktualizacja tej strony:
2011.03.25 13:27
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.17 11:53

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 25 lutego 2011 r. o godz. 14 w sołectwie Kamienica

 

Na ogólną ilość 152  uprawnionych do głosowania, obecnych było 16  mieszkańców sołectwa          co stanowi 10 %  (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Kamienica Pan Stanisław Wnukowski,  który stwierdził prawomocność zebrania w 2 terminie  ze względu na brak w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

Ryszard Bartoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Renata Kwiatkowska  - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Stanisław Wnukowski – Sołtys wsi Kamienica

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Stanisław Wnukowski

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył           Pan Stanisław Wnukowski

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renata Kwiatkowska Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Katarzyna Górecka

2.      Anna Lipowska

3.      Mirosława Śliwoska

 Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Stanisław Wnukowski

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Andrzej Wyszyński

2.      Jarosław Kurpiński

3.      Edward Bielecki

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Stanisław Wnukowski – 16 głosów,

Sołtysem wybranoPana Stanisława Wnukowskiego

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Bielecki Edward –  14 głosów,

2.      Kurpiński Jarosław-  14 głosów,

3.      Wyszyński Andrzej-  15 głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Wyszyński Andrzej

2.      Kurpiński Jarosław

3.      Bielecki Edward

 

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Pani Katarzyna Górecka

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Wacław Wnukowski

Ad. 6

1.      Naprawa dróg

2.      Zabudowa toalety w Świetlicy wiejskiej

3.      Zakup krzeseł i stolików do Świetlicy wiejskiej

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 11:53

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.