Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:

 

-    wniosek o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego ze wskazaniem jednostki wykonawstwa geodezyjnego uprawnionej do dokonania czynności rozgraniczenia ( pobierz wzór),

-    dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,

-    wypis z katastru (ewidencji) nieruchomości,

-    mapa nieruchomości określająca zakres rozgraniczenia

 

Opłaty:

 

Wolne od opłat.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą – pokój nr 16

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

-   zgodnie z KPA po przedłożeniu wniosku o dokonanie rozgraniczenia, a następnie po przedłożeniu dokumentów przez geodetę,

-   Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego zawierające określenie wnioskodawcy, przedmiotu sprawy, strony, oraz wskazanie jednostki wykonawstwa geodezyjnego  upoważnionej przez wnioskodawcę do dokonania czynności rozgraniczenia,

-    po przedłożeniu przez geodetę dokumentacji rozgraniczeniowej, ocenie prawidłowości wykonania czynności przez organ prowadzący postępowanie wydawana jest stosowna decyzja:

·   decyzja administracyjna zatwierdzająca granice ustalone przez geodetę na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron,

·    decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego           w przypadku zawarcia przez zainteresowane strony aktu ugody, który ma moc ugody sądowej,

·    decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego         i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi w przypadku gdy nie doszło do zawarcia ugody i nie było podstaw do wydania decyzji zatwierdzającej granice. 

 

Tryb odwoławczy:

  • na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie,

·         strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

 

Jednostka odpowiedzialna: 

  •  Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki lokalowej – pokój Nr 23 tel. (54)253 05 27 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity               z 2010r. -Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) i rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia                  14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

 

drukuj ()

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2011-03-07 14:45

Wniosek o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2011-03-07 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 460
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-07 15:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2739713
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony