Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 491
ostatnia aktualizacja tej strony:
2012.09.20 13:19
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.17 11:53

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 7/10

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 8 marca 2010 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok

 

          Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami oraz § 10 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

 

§ 1

I  W uchwale Nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009 roku  

- w zarządzeniu Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2010 roku

- w uchwale Nr XXX/186/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 lutego 2010 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 23.064.410,00 zł, zastępuje się kwotą 23.219.342,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 19.536.995,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  3.682.347,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 2.894.750,00 zł – załącznik nr 3

 § 3

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 27.807.862,00 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 2, zastępuje się kwotą 27.962.794,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 19.774.435,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       10.946.098,00 zł,

b)        dotacje                                                                                                      422.368,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                                                       115.155,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości                                             8.188.359,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.894.750,00 zł – załącznik nr 3

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uzasadnienie

Zmiana planów dochodów i wydatków budżetowych w związku z decyzją Wojewody z dnia 22 lutego 2010 roku Nr WFB.I.3011/6/2010.

Zwiększenie 85295 § 2030 o kwotę 112.332,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków         w trakcie realizacji budżetu.

drukujdrukuj

  • opublikował: root
    data publikacji: 2010-05-28 12:20
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-28 12:23
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-20 13:19

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.