Szybkie linki

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 709
ostatnia aktualizacja tej strony:
2006.12.01 12:24
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.12.12 14:21

Treść strony

UCHWAŁA NR XXV/143/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006

                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591ze zmianami ) oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 2002 rok Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami )oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 68, poz. 956 )

uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psów w kwocie 26,00 zł od każdego psa.

§ 2

Podatek płatny jest bez wezwania, jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 31 marca 2006 roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego.

§ 3

Zwalnia się z podatku od posiadania psów – jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego w celu pilnowania nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVII/90/04 z dnia 03 grudnia 2004 roku

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 12:23

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.