Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała   Nr XX/120/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.
Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.48 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.2003 r. Nr 15, poz.148 ze zmianami)

 

 

uchwala się, co następuje :

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 221.000,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 ) na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą – IV etap.

2.  Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

- weksel własny in blanco

 

§ 2

 

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy

- z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

§ 3

 

Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2006 do 2012

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 12:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 784
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 12:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2748114
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony