Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin Przyznawania dopłat na wspieranie doskonalenia zawodowego w Publicznym Gimnazjum w Krojczynie.

1. Środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli mogą być przeznaczone na:

a) Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (państwowe i prywatne).

b) Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

c) Szkolenie rad pedagogicznych.

d) Organizowanie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły.

e) Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

2. Refundacja form doskonalenia może być przyznawana:

a) W przypadku skierowania na szkolenie przez dyrektora szkoły – wszystkim nauczycielom.

b) W przypadku studiów – nauczycielom ze stażem pracy, co najmniej 3 lata.

3. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie dopłaty składa wniosek do dyrektora szkoły. Do wniosku należy załączyć dokument stwierdzający wysokość dopłaty. W przypadku nauczycieli studiujących zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu semestru.

4. Wnioski składane przez nauczycieli opiniuje dyrektor szkoły mają na uwadze:

a) Program rozwoju szkoły.

b) Potrzeby kadrowe szkoły.

c) Plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli.

5. Zaopiniowany przez dyrektora wniosek rozpatruje komisja składająca się z: dyrektora szkoły, członka rady pedagogicznej, przedstawiciela związków zawodowych.

6. Komisja będzie preferować:

a) Kontynuację dotychczasowych dopłat.

b) Zgodność kierunku podjętych studiów z nauczanym przedmiotem.

c) Zdobywanie na studiach podyplomowych kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły.

d) Formy doskonalenia związane z planem rozwoju zawodowego nauczyciela.

e) Potrzeby edukacyjne szkoły.

7. Refundacja może być częściowa lub całkowita, Jej wysokość zależeć będzie od możliwości finansowych szkoły i ilości złożonych wniosków.

8. Nauczyciel, który nie ukończy formy doskonalenia musi zwrócić dofinansowanie.

9. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez komisję.

10. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza wykaz imienny nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie.

11. Nauczyciele, którzy złożyli wnioski będą powiadomieni o pozytywnej lub negatywnej decyzji. W przypadku decyzji negatywnej mogą zwrócić się do komisji o uzasadnienie na piśmie.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-18 08:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2041
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-18 09:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4254109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony