Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KROJCZYNIE.

Na podstawie uchwały nr 13/116/2000 Rady Miejskiej Dobrzynia n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 r. ustala się następujące zasady przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Krojczynie:

1. Decyzje o przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły w zależności od posiadanych funduszy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W porozumieniu z przedstawicielem związku zawodowego skupiającego największą liczbę członków w szkole.

2. Dodatek motywacyjny jest przyznawany dwa razy w roku po I i II semestrze.

3. Ocenie poddawani są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego może wahać się w granicach od 0% do 4%.

5. Dodatek motywacyjny należy się nauczycielowi po przepracowaniu I półrocza.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest rzetelna realizacja podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Obowiązkiem nauczyciela jest:

1. systematyczne i punktualne uczęszczanie do pracy,

2. przestrzeganie obowiązkowych dyżurów nauczycielskich,

3. uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz realizacja jej postanowień,

4. pełnienie obowiązków wychowawcy klasowego,

5. dbałość i troska o bezpieczeństwo wychowanków,

6. systematyczne i poprawne prowadzenie dokumentacji klasowej: dzienników, arkuszy ocen, zeszytów uwag,

7. utrzymywanie kontaktu z rodzicami,

8. systematyczne ocenianie uczniów.

Dodatkowe prace wybiegające poza obowiązki nauczyciela obejmują następujące prace:

1. podnoszenie posiadanych kwalifikacji, doskonalenie zawodowe,

2. wychodzenie z inicjatywami na forum rady pedagogicznej,

3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych,

4. organizowanie imprez szkolnych: akademii, poranków, rozgrywek sportowych, konkursów, biwaków, wycieczek uroczystości wewnątrzklasowych,

5. tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej, samorządnej pracy uczniów,

6. stosowanie metod aktywizujących młodzież do podnoszenia wyników,

7. wykonywanie dodatkowych prac w komisjach szkolnych oraz zespołach przedmiotowych,

8. prowadzenie i organizowanie dodatkowych zajęć związanych z douczaniem młodzieży,

9. prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich,

10. praca z uczniem trudnym, udział w spotkaniach metodycznych, współpraca z metodykami,

11. szczególne osiągnięcia w zakresie urządzenia pracowni przedmiotowej, dbanie o wizerunek szkoły,

12. inne prace wykonywane dodatkowo.

W przypadku szczególnie rażącego naruszenia dyscypliny pracy nauczycielowi dodatek motywacyjny może być zmniejszony lub cofnięty w ciągu roku. Decyzje o obniżeniu lub cofnięciu dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z przedstawicielem związku zawodowego skupiającego największą liczbę nauczycieli w szkole. Cofnięcie lub obniżenie dodatku motywacyjnego następuje z dniem pierwszym następnego miesiąca po podjęciu decyzji.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-18 08:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 08:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3200
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-18 08:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4258482
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:04

Stopka strony