Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej i wiedzy o regionie wśród rodziców.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

W pomieszczeniach biblioteki szkolnej :

- są gromadzone i opracowywane zbiory biblioteczne,

- korzysta się ze zbiorów i wypożycza zbiory,

- prowadzi się przysposobienie czytelniczo - informacyjne uczniów w grupach lub oddziałach.

Biblioteka jest czynna w godzinach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

2. Czytelnik zobowiązany jest do :

- zachowania ciszy i porządku,

- szanowania wypożyczonych książek,

- zachowania terminu zwrotu książek / 2 tygodnie /,

- rozliczenia się z biblioteką przed końcem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.

3. Zakres czynności bibliotekarza :

- ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki / zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym /,

- opracowuje plan pracy biblioteki szkolnej,

- prowadzi wypożyczanie zbiorów dla klas I - III,

- odpowiada za prowadzenie programu „ Przysposobienie czytelnicze „ w klasach I - III,

- współpracuje z nauczycielami / szczególnie języka polskiego /, wychowawcami i rodzicami w/ w klas,

- przygotowuje analizę stanu czytelnictwa na posiedzenia rady pedagogicznej / dwa razy w ciągu roku szkolnego /,

- przygotowuje i przeprowadza imprezy i konkursy czytelnicze zgodnie z opracowanym planem pracy na dany rok szkolny,

- dokonuje zakupu książek i nagród,

- wpisuje / odpisuje / zbiory do księgi inwantarzowej biblioteki,

- opisuje rachunki,

- uzgadnia stan majątkowy z dyrektorem szkoły,

- rejestruje książki zagubione i odkupione przez uczniów,

- prowadzi dokumentację :

-- dziennik biblioteki,

-- księgi inwentarzowe,

-- rejestr czytelników,

-- statystyki dzienne i miesięczne wypożyczeń.

-- przygotowuje księgozbiór do inwentaryzacji,

-- bierze udział w spisie kontrolnym księgozbioru,

-- czuwa nad ładem i porządkiem w bibliotece,

-- używa pieczęci „ Biblioteka Szkoły Podstawowej w Krojczynie „.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-17 11:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-17 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3771
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-17 11:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253397
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony