Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

W skład Rady Rodziców wchodzą :

1. Pani Bukowska Alicja , Żak Elżbieta , Lewandowska Elżbieta.

Tematyka hospitacji w roku szkolnym 2004 / 2005 w Szkole Podstawowej w Mokowie.

1. Stosunek nauczyciela do ucznia / uczniów :

a) kultura i poprawność językowa ,

b) zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów do zajęć ,

c) mobilizowanie ucznia / uczniów do aktywności ,

d) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia / uczniów ,

e) stosowanie odpowiednich słów i pojęć zrozumiałych dla ucznia / uczniów

2. Stosowanie przedmiotowego systemu oceniania .

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 11:54
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokowie na rok 2004 – 2005
Lp.NazwaFormaZapis -dokumentyTerminUwagi o realizacji
1.Podstawy programowe i ramowy plan nauczaniaRozkładyTeczka nauczyciela20 września20-09-2004r.
2.Plan kontroli zewnętrznejHospitacjaAnkieta przedhospitacyjna, Ankieta hospitacyjna . Zapis w dzienniku lekcyjnym danej klasy „Hospitacje” s.6 plan hospitacji CAŁY ROK SZKOLNY
3.Praca nauczycieliPisemny opis działalnościTeczkaCały rok szkolny
4.Mierzenie jakości pracy szkoły
- zarządzanie ,
- kształcenie
Wyniki próbnego i końcowego sprawdzianu kl.VI. Formy doskonalenia nauczycieli-potrzeby szkoły Teczka-analiza dokumentów i arkuszy z wynikami , obserwacja , zaświadczenia o ukończeniuGrudzień 2004 Kwiecień 2004

Czerwiec 2004
5.Udział nauczycieli zewnętrznym doskonaleniu zawodowym ( kursy , warsztaty , seminaria…) , zgodnie z zapotrzebowaniem szkołyWpis nauczyciela do teczki „Szkolny system zewnętrznego doskonalenia nauczycieli”Zaświadczenie o ukończeniuWrzesień 2004 – cały rok szkolny2004-09-30
6.Przestrzeganie obowiązku szkolnego Księga ewidencji Dzieci , Księga uczniów.Lista uczniów w dziennikuWrzesień 20042004-09-30
7.Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieliSzkolenia - teczkaProtokólarzCały rok szkolny
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 11:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-12 11:57
Cele nadzoru pedagogicznego :

* wspomaganie rozwoju ucznia ,

* wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli ,

* jakościowy rozwój szkoły.

Zasady :

* jakość wspomagań i sposobów ich sprawdzania ,

* umiarkowanie na rozwój ucznia i nauczyciela ,

* współpraca nadzorujących i nadzorowanych ,

* dążenie do obiektywizacji mierzenia jakości pracy szkoły ,

* sprzyjanie i wyzwalanie aktywności.

Zarządzanie Nr.3. 2005.-01.05.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 07.września 2004r. w sprawie warunków oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych zwołuje na dzień 2005.01.17 godz.13.10 posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia ,

2. Zatwierdzenie ostatniego posiedzenia ,

3. Uchwała o zatwierdzeniu ocen z zachowania kl. IV-VI,

4. Uchwała o zatwierdzeniu wyników nauczania . Klasyfikacja za I semestr roku szkolnego 2004 / 2005.

5. Sprawdzenie wychowawców klas ze stanu dydaktyczno – wychowawczego ,

6. Sprawdzenie ze szkolnej klasy oszczędności oraz czytelnictwa ,

7. Sprawdzenie z przebiegu próbnego sprawdzianu klasy VI – 23.11.2004r.

8. Ocena realizacji wniosków ,

9. Sprawy różne i komunikaty.

Przyjęcie do wiadomości : :

Anna Redestewicz
Małgorzata Pawłowska
Piotr Gajewski
Edyta Bukowska
Żaneta Kalinowska


Zarządzanie Nr.4. 09.03.2005r.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2004r. w sprawie organizacji i działania Rady Pedagogicznej , zwołuje na dzień 15.03.2005r. na godz. 13.10 posiedzenie w sprawie organizacji i przebiegu sprowadzeniu klasy VI 5.04.2005r.

Przyjęcie do wiadomości :

Żaneta Kalinowska
Anna Redestewicz
Małgorzata Pawłowska
Piotr Gajewski
Edyta Bukowska

Zarządzanie Nr.5.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2004r. w oprawie organizacji i działalności Rady Pedagogicznej w dniu 25.04.2005r. organizuje się spotkanie z rodzicami. Zapoznanie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty dotyczące pomocy materialnej dla uczniów z dnia 01.01.005r. Wychowawców klasie IV-VI proszę o pisemne poformowanie rodziców , tych uczniów , którym przewidujące są oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego.

Przyjęcie do wiadomości :

Anna Redestewicz
Małgorzata Pawłowska
Halina Neclaw
Żaneta Kalinowska
Piotr Gajewski
Edyta Bukowska

Zarządzanie Nr.6. 2005.04.15

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2005r. w sprawie organizacji i działalności Rady Pedagogicznej zwołuje na dzień 21.04.2005r. posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie nowelizacji Ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy naturalnej dla uczniów.

Przyjęcie do wiadomości :

Piotr Gajewski ,
Żaneta Kalinowska ,
Anna Redestewicz ,
Małgorzata Pawłowska ,
Halina Neclaw ,
Edyta Bukowska.

Zarządzanie Nr.7. 20.04.005r.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2004r. w sprawie organizacji i działania Rady Pedagogicznej , zwołuje na dzień 9.04.2005r. posiedzeniu w sprawie Organizacji Szkoły Podstawowej w Mokowie na rok szkolny 2005 , oraz zatwierdzenia organizacji przez przedstawicieli związków zawodowych.

Przyjęcie do wiadomości :

Żaneta Kalinowska ,
Anna Redestewicz ,
Małgorzata Pawłowska ,
Halina Neclaw ,
Konarska Małgorzata ,
Edyta Bukowska.

Zarządzanie Nr.8. 06.06.2005r.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 07.09.2004r. w sprawie warunków oceniania , klasyfikowania i prowadzenia uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów zwołuje na dzień 13.06.005r. godz. 13.30 posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie i sprawdzenie protokółu ostatniego posiedzenia ,

2. Zatwierdzenie ocen z zachowania uczniów klas IV-VI. ,

3. Klasyfikacja i promocja uczniów klas IV-VI. ,

4. Wytypowanie uczniów klas IV-VI do nagród i wyróżnień przez nagrody Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ,

5. Wytypowanie rodziców uczniów klas VI oraz V do listów gratulacyjnych ,

6. Podsumowanie konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły ,

7. Zatwierdzenie zmian w szkolnym zestawie programowym ,

8. Przyjęcie i zatwierdzenie Raportów i sprawdzianów klas VI z dnia 23 listopada 2004r. ,

9. Opracowanie raportu z Zewnętrznego doskonalenia nauczycieli – wnioski do uznania jakości pracy szkoły ,

10. Wytypowanie uczniów do przyznania stypendium modyfikacyjnego za I semestr ,

11. Sprawy różne i kontakty ( wybór prezesa ogniska Związku nauczycielstwa Polskiego )

Przyjęli do wiadomości :

Małgorzata Pawłowska ,
Anna Redestewicz ,
Żaneta Kalinowska ,
Piotr Gajewski ,
Edyta Bukowska.

Zarządzanie Nr.9. 13.06.2005r.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2004r. w sprawie organizacji i działania Rady Pedagogicznej , zwołuje na dzień 16.06.2005r. godz. 13.20 posiedzenie w sprawie ewaluacji , tworzenia raportu oraz zatwierdzenia Rocznego Planu Wewnętrznego Mierzenia jakości Pracy Szkoły.

Przyjęli do wiadomości :

Halina Weclaw ,
Małgorzata Pawłowska ,
Anna Redestewicz ,
Żaneta Kalinowska ,
Piotr Gajewski ,
Edyta Bukowska ,

Zarządzanie Nr.10. 13.06.2005r.

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 08.04. 2004r. w sprawie organizacji i działalności Rady Pedagogicznej , zwołuje na dzień 2005r.06.27 godz. 9.00 posiedzenie podsumowujące roku szkolnego 2004/2005.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia ,

2. Zatwierdzenie protokółu z ostatniego posiedzenia ,

3. Sprawdzenie wychowawców ze stanu dydaktyczno – wychowawczego klas ,

4. Sprawdzenie z działalności Szkolnej Kasy Oszczędności ,

5. Sprawdzenie z działalności biblioteki szkolnej ,

6. Sprowadzenie ze współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz z osiągnięć uczniów ,

7. Ewolucja tekstu kontępentcji klas III z dnia ,

8. Dyskusja ,

9. Przyjęcie wniosków na rok szkolny 2005/2006

10. Sprawy różne i komunikaty .

Przyjęcie do wiadomości :

Edyta Bukowska.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-12 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4299
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-12 12:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3055269
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony