Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 85

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 86

1. We wrześniu wychowawcy klas pierwszych zapoznają ze Statutem Gimnazjum uczniów na godzinach wychowawczych, a ich rodziców (opiekunów prawnych) na zebraniach.

§ 87

1. Gimnazjum może przyjmować.

2. słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli – na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum, a szkołą kształcącą nauczycieli.

§ 88

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 89

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów
i nauczycieli.

§ 90

Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

§ 91

Statut zatwierdzono jako tekst jednolity.

§ 92

Statut powołuje się na następującą dokumentacje szkolną:

1) Szkolny program Wychowawczy,

2) Szkolny Program Profilaktyczny,

3) Wewnątrzszkolny System Oceniania,

4) Regulamin Rady Pedagogicznej,

5) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

6) Regulamin Rady Rodziców,

7) Regulamin Nauczyciela Dyżurnego,

8) Regulamin Świetlicy.

§ 93

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną, odczytany i przyjęty do realizacji na posiedzeniu w dniu 07.10.2004 r.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-11 12:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-11 12:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1155
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-11 12:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4258450
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:04

Stopka strony