Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROJCZYNIE.

Nagrody dyrektora mogą otrzymywać wszyscy pracownicy szkoły po spełnieniu następujących warunków:

a) Pracownicy obsługi:

1. Rzetelne wykonywanie podstawowych obowiązków pracowniczych, wykazywać się działalnością dodatkową na rzecz szkoły np.: pełnienie dyżurów w czasie uroczystości szkolnych, uczestnictwo w pracach dodatkowych wykonywanych na rzecz szkoły.


2. Brać czynny udział w procesie wychowawczo – opiekuńczym realizowanym przez szkołę np.: podczas przerw między lekcyjnych, uroczystości szkolnych itp.

b) Nauczyciele :

Praca dydaktyczna:

1. Stwierdzone badaniami nauczania wyniki nauczania przynajmniej 3,5 z nauczanego przedmiotu.

2. Zakwalifikowanie uczniów do konkursu przedmiotowego szczebla wojewódzkiego.

3. Udział uczniów w innych konkursach, festiwalach, przeglądach szczebla wojewódzkiego.

4. Organizowanie uroczystości o zasięgu szkolnym, środowiskowym, gminnym.

5. Udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami słabym.

Praca wychowawcza:

1 .Pozytywne zmiany jakie dokonały się w zespole klasowym, /grupie wychowawczej/pod wpływem oddziaływania nauczyciela w zakresie integrowania zespołu, zdyscyplinowania, frekwencji na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych, udziału w pracach samorządu szkolnego, wyników nauczania itp.

2.Prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole wycieczki, spektakle teatralne i kinowe, wystawy itp.

3.Organizowanje prac społeczno - użytecznych aa rzecz szkoły i środowiska, pomoc uczniom z rodzin najuboższych.

4.Organizacja form wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów.

Praca opiekuńcza:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

2.Organizowanie współpracy szkoły z instytucjami pozaszkolnymi.

3. Pomoc uczniom niedostosowanym społecznie w przezwyciężaniu trudności.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy:

1.Prowadzenie otwartych zajęć i uczestnictwo w takich zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.

2.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego, lidera, konsultanta, opiekuna stażu, egzaminatora lub eksperta.

3.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez systematyczne uczestnictwo w zespołach samokształceniowych i innych formach doskonalenia zawodowego.

4.Uczestnictwo w zespołach przedmiotowych, zaangażowanie w prace wdrażania reformy oświatowej, prace na rzecz edukacji, pomocy społecznej.

5.Praca w społecznych komisjach działających na terenie szkoły, współpraca z przedstawicielami organizacji działającymi na terenie szkoły i pozaszkolnymi.

6.Wprowadzanie technik informacyjnych, wzbogacanie warsztatu pracy o te techniki.

7. Opracowanie publikacji, referatów związanych z wykonywaną pracą, uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów związanych z działalnością edukacyjną szkoły.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-03 09:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-03 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1506
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-03 09:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169642
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony