Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAKŁADOWY REGULAMIN PREMIOWANIA.

Fundusz premiowy tworzy się w ramach środków ma wynagrodzenia osobowe grupy pracowników tj. pracowników obsługi / woźna, sprzątaczki. palacze centralnego ogrzewania, pracownicy administracyjni, dozorca itd. /.

1. Premia dla pracowników obsługi jest wypłacana miesięcznie.

2. Wysokość premii może się wahać w zasadzie w granicach O - 20 % wynagrodzenia zasadniczego, jednak jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokość premii ustala dyrektor szkoły po konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych.

4. Za podstawę naliczania premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze za efektywnie przepracowany czas łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym.

5. Warunkiem przyznania premii w pełnej wysokości jest prawidłowo i bez zastrzeżeń wykonywanie przydzielonych obowiązków zgodnych z zakresem czynności.

6. Za nie wykonanie w całości powierzonego zadania i naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ustala się zmniejszenie premii w następujących wysokościach :

• za opieszałe i nieterminowe wykonywanie zadań od 15 - 50 % premii,

• za stwierdzone przez przełożonego lub użytkownika pomieszczeń
niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych od 50 % - 100 % premii,

• za nieusprawiedliwione spóźnienie lub samowolne opuszczenie pracy:

- za jednorazowe 20% premii,

- za dwukrotne 40% premii,

- za trzykrotne 100 % premii,

• za nieprzestrzeganie w czasie pracy zasad bhp i ppoż. od 50 % do 100% premii,

• za niedbałość materialną za powierzone mienie szkolne od 50% do 100% premii,

• za nieterminowe wykonywanie obowiązkowych badań lekarskich 100 % premii,

• za samowolne opuszczenie obowiązkowych szkoleń pracowniczych 100 % premii.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-03 08:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-03 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1655
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-03 08:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156062
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony