Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ukończenie szkoły.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oce­ny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w
klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych szkoły podstawowej, z
uwzględnieniem pkt XI. 8., 9., uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej,

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu organizowanego przez OKE.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku kla­syfikacji końcowej, o której mowa w pkt 1.1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stop­niu umiarkowanym lub znacznym na zakończenie klasy programowo naj­wyższej postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-08 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 504
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-08 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2870311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-27 08:15

Stopka strony