Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PODSTAWA PRAWNA.

1. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 września 1989 r. ( Dz. U. 1991/ 120/526, 527, 2000/2/11).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 1996/67/329, 106/496, Dz. U. 1997/28/153, 141/943, Dz. U. 1998/117/759, 162/1126, Dz. U. 2000/12/126, 19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320, 2001/111/1194, 144/1615, 2002/41/362, 113/984, 141/1185, 200/1683, 2003/6/65, 128/1176, 137/1304).

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - „ Karta Nauczyciela „wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 1997/56/357, 1998/106/668, 162/1118, 2000/12/136, 19/239, 22/291, 122/1323, , 2001/111/1194, 128/1404, 144/1615, 154/1795, 2002/4/32, 113/984, 2003/118/1112, 137/1304, 2004/179/1845 ).

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 1998/21/94, 106/668, 113/717, 1999/99/1152, 2000/19/239, 43/489, 107/1127, 120/1268, 2001/11/84, 28/301, 52/538, 99/1075, 111/1194, 123/1354, 128/1405, 154/1805, 2002/74/676, 123/1354, 135/1146, 199/1673, 200/1679).

5. Rozporządzenie MEN i S z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. 2003/23/193 ).

6. Rozporządzenie MEN i S z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. 2002/15/142 , 137/ 1155).

7. Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 2004/ 199 / 2046).

8. Rozporządzenie MEN i S z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. 2002/46/432, 2003/104/965 , 141/1362).

9. Rozporządzenie MEN i S z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004/26/232).

10. Rozporządzenia MEN i S z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114 ).

11. Rozporządzenie MEN i S z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. 2001/61/624, 2002/10/96, 2003/146/1416, 2004/66/606 ).

12.Rozporządzenie MEN i S z dnia 3 sierpnia 2000 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2000/70/825, 2002/82/744 ).
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-29 11:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-29 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-29 12:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5176837
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony