Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ocenianie wewnątrzszkolne.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w klasie (oddziale), dostarczając uczniom informacji o:

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności;

2) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do podstawy programowej i wymagań programowych.

2. Dla rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego oceny uzyskiwane przez uczniów są informacją o:

1) efektywność procesu nauczania i uczenia się;

2) postępach uczniów;

3) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem.

3. Oceny wystawiane przez nauczycieli są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia ustalonej oceny.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zobowiązany jest udostępnić im sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz może udostępnić inną dokumentację dotyczącą oceniania tego ucznia oprócz dziennika lekcyjnego.

6. W szkole prowadzone jest ocenianie:

1) bieżące;
2) śródroczne ocenianie klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
3) śródroczne ocenianie klasyfikacyjne z zachowania;
4) roczne ocenianie klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
5) roczne ocenianie klasyfikacyjne z zachowania;

7. W szkole nie prowadzi się oceniania klasyfikacyjnego semestralnego z zajęć edukacyjnych i zachowania.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-27 12:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-27 12:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 470
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-27 12:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3054429
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony