Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Przepisy ogólne.

1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) w Szkole Podstawowej w Mokowie oparto na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr. 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr. 199, poz. 2046).
2. Przepisy rozporządzenia a zatem i WSO nie dotyczą uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
3. Formy i warunki przeprowadzenia sprawdzianów (przez OKE) dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.
4. Zasady oceniania z religi i etyki określają odrębne przepisy.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-24 09:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-24 09:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2863917
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-25 11:18

Stopka strony