Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej w Mokowie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. (Dz. U. 2004/26/232) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednej typów szkół do innych.

Przyjmowanie uczniów na podstawie art. 22 ust. 1 ptk. 1 ustawy o Systemie Oświaty zarządza się, co następuje:

&1.1 Rozporządzenie określa warunki i tryb przejmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych.
&2 Do przeszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do całkowitej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
&3 Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty, zwanej dalej "ustawą", a także dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Systemie Oświaty.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzone przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalonej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-22 11:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-22 12:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 639
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-22 12:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059057
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony