Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin szkoły

1. Organizacja pracy szkoły.
2. Szkoła jest placówką publiczną realizującą zadania określone w Ustawie o systemie oświaty.
3. Szkoła swoją działalnością obejmuje dzieci z obwodu szkoły.
4. Szkoła jest zakładem pracy dla nauczycieli i pracowników obsługi.
5. Podstawową działalnością jest organizacja procesu nauczania i wychowania dzieci od 7 do 12 lat.
6. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o tygodniowy plan lekcji i rozpoczynają się o godzinie 8:40.
7. Zajęcia poza lekcyjne odbywają się po zakończeniu lekcji w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych.
8. Imprezy kulturalne i uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z opracowanym rocznym planem imprez.
9. Imprezy klasowe odbywają się pod kierunkiem wychowawcy w uzgodnieniu z dyrekcją.
10. Organizatorem zabaw i dyskotek szkolnych jest Samorząd Szkolny.
11. Na dyskotekach i zabawach obowiązuje zmiana obuwia.
12. Uczniów przychodzących do szkoły obowiązuje korzystanie z szatni.
13. Przy wychodzeniu uczniów ze szkoły obowiązuje zachowanie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
14. Ze względu na bezpieczeństwo zakazane jest bieganie po korytarzach i schodach.
15. Wszystkich uczniów obowiązuje dbanie o czystość pomieszczeń i poszanowanie mienia szkolnego.
16. Za zniszczony sprzęt lub inne mienie uczeń może być pociągnięty do pokrycia kosztów naprawy.
17. W szkole mogą działać organizacje uczniowskie, które prowadzi nauczyciel opiekun. Działają one na podstawie swoich planów pracy.
18. Wycieczki i biwaki klasowe organizowane są w uzgodnionym terminie po zatwierdzeniu planu i programu. Opiekę sprawuje nauczyciel i inne dorosłe osoby.(rodzice).
19. Tradycyjne uroczystości lub imprezy uczniowskie, jak : Dzień Dziecka, Święto Wiosny... mogą być organizowane w formie zajęć opiekuńczych, kulturalno-rozrywkowych zastępując godziny lekcyjne.
20. W korzystaniu z gabinetów, biblioteki, sali gimnastycznej... należy stosować się do regulaminów tych pomieszczeń.

Człowiek - członek szkolnych społeczności.

Każdy członek szkolnych społeczności - jako człowiek - bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do:
1. Poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych.
2. Rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce oraz oceny swojej pracy przez przełożonych.

Każdy członek szkolnych społeczności ma obowiązek:
1. Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób.
2. Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.
3. Jeśli ma przyznaną opiekę nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych mu osób i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-22 09:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-22 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 715
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-22 10:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059524
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony