Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12.12.2018r

RZG.6220.12.2018


 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art.61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz. 2081)

 

                                   zawiadamiam, że

na wniosek AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą” obręb geodezyjny, Grochowalsk (0006), Gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r.,poz.2081 .) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania administracyjnego, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:

 • a/a

 • Sołtys sołectwa Grochowalsk (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Gmina Dobrzyń nad Wisłą , działka 37/1

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 A, 87 – 800 Włocławek, działka 156

 • Właściciel działek 39/3,82/1

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działek154,155/2

 • Współwłaściciel działek 154, 155/2

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 48/3, 82/5

 • Współwłaściciel działek 48/3,82/5

 • Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Lipnie . ul. Sierakowskiego 10/B , 87-600 Lipno , działki 82/26,82/25,82/4

 • Niedzielscy Sp. J. ul. Warszawska 15, 87-800 Włocławek, działki 36/1,38/1

 • ,,Agril,, Sp. z o. o. , ul. Krzywa Góra 28 , 87-800 Włocławek , działki 39/2,/39/4

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-18 14:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4791857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-21 08:29

Stopka strony