Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Miasta i Gmin                                                Dobrzyń nad Wisłą,  dnia 17.08.2015 r.

Dobrzyń nad Wisłą

OŚI.6220.1.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy  Dobrzyń  nad Wisłą

 

       podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 10.08.2015 r. na wniosek  Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bachorzewie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

,,Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody tj. obudowy studni na projektowanym ujęciu wód podziemnych i instalacji technologicznej w miejscowości Bachorzewo  Gmina Dobrzyń nad Wisłą dz. nr 52/7,,

 

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 7 dni od daty doręczenia  z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i  Gminy  Dobrzyń nad Wisłą   w godzinach pracy Urzędu p.10.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w Sołectwie  Bachorzewo na okres 14 dni.

 

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                      Jacek Waśko

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-08-19 15:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-19 15:57

OŚI.6220.5.2014                                              Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16 stycznia 2015r. 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


       Działając na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 16.01.2015 roku została wydana decyzja OŚI.6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „ Budowa zakładu recyklingu tworzyw sztucznych” na działce oznaczonej nr 14/16 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 – Chalin.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Firmy B&G Recykling Sp. z o.o. ul. Osiedlowa 35, 09-414 Brudzeń Duży.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1, pokój nr 23 tel. 054 253-05-27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Chalin.

 

Z up. Burmistrza

Zofia Jóźwiak
Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury

                                                                                                     

 

 

drukuj ()

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

  • opublikował: Agnieszka Zielińska
    data publikacji: 2018-01-08 15:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2283
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-10 12:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5175986
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony