Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum

 w Dobrzyniu nad Wisłą

 

zgodny z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

Załącznik do statutu.

 

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki.

2.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.     W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4.     W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mogą to być:

-       pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi,

-       przedstawiciele rodziców,

-       przedstawiciele samorządu uczniowskiego,

-       lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-sanitarnej nad uczniami,

-       przedstawiciele organizacji stowarzyszeń społecznych, oświatowych i pedagogicznych.

5.     Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub komisjach kwalifikacyjnych.

6.     Zebrania są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

7.     Zebrania mogą być organizowane:

-       z inicjatywy dyrektora,

-       organu prowadzącego szkołę,

-       co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8.     Dyrektor przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

9.     Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 

 

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-02 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 998
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-02 11:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4252466
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony