Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Wysokości podatków

Treść strony

Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r, Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (Monitor Polski z 2009r. Nr 68 poz.886)


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 32,00 zł za 1 dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2008 roku. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Opracowała: Grażyna Kiembłowska

 

  • opublikował: root
    data publikacji: 2010-01-15 11:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-23 12:45
UCHWAŁA Nr XXVIII/173/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009 roku.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-17 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-23 12:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173821
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony