Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1298
ostatnia aktualizacja tej strony:
2006.03.02 12:57
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.12.12 14:21

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVII/151/06


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się co następuje:


§ 1


Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3


Traci moc uchwała nr XXI/127/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukujdrukuj

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-02 12:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-02 12:57

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.