Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2761
ostatnia aktualizacja tej strony:
2005.08.18 08:40
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KROJCZYNIE.

Na podstawie uchwały nr 13/116/2000 Rady Miejskiej Dobrzynia n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 r. ustala się następujące zasady przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Krojczynie:

1. Decyzje o przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły w zależności od posiadanych funduszy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W porozumieniu z przedstawicielem związku zawodowego skupiającego największą liczbę członków w szkole.

2. Dodatek motywacyjny jest przyznawany dwa razy w roku po I i II semestrze.

3. Ocenie poddawani są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego może wahać się w granicach od 0% do 4%.

5. Dodatek motywacyjny należy się nauczycielowi po przepracowaniu I półrocza.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest rzetelna realizacja podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Obowiązkiem nauczyciela jest:

1. systematyczne i punktualne uczęszczanie do pracy,

2. przestrzeganie obowiązkowych dyżurów nauczycielskich,

3. uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz realizacja jej postanowień,

4. pełnienie obowiązków wychowawcy klasowego,

5. dbałość i troska o bezpieczeństwo wychowanków,

6. systematyczne i poprawne prowadzenie dokumentacji klasowej: dzienników, arkuszy ocen, zeszytów uwag,

7. utrzymywanie kontaktu z rodzicami,

8. systematyczne ocenianie uczniów.

Dodatkowe prace wybiegające poza obowiązki nauczyciela obejmują następujące prace:

1. podnoszenie posiadanych kwalifikacji, doskonalenie zawodowe,

2. wychodzenie z inicjatywami na forum rady pedagogicznej,

3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych,

4. organizowanie imprez szkolnych: akademii, poranków, rozgrywek sportowych, konkursów, biwaków, wycieczek uroczystości wewnątrzklasowych,

5. tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej, samorządnej pracy uczniów,

6. stosowanie metod aktywizujących młodzież do podnoszenia wyników,

7. wykonywanie dodatkowych prac w komisjach szkolnych oraz zespołach przedmiotowych,

8. prowadzenie i organizowanie dodatkowych zajęć związanych z douczaniem młodzieży,

9. prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich,

10. praca z uczniem trudnym, udział w spotkaniach metodycznych, współpraca z metodykami,

11. szczególne osiągnięcia w zakresie urządzenia pracowni przedmiotowej, dbanie o wizerunek szkoły,

12. inne prace wykonywane dodatkowo.

W przypadku szczególnie rażącego naruszenia dyscypliny pracy nauczycielowi dodatek motywacyjny może być zmniejszony lub cofnięty w ciągu roku. Decyzje o obniżeniu lub cofnięciu dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z przedstawicielem związku zawodowego skupiającego największą liczbę nauczycieli w szkole. Cofnięcie lub obniżenie dodatku motywacyjnego następuje z dniem pierwszym następnego miesiąca po podjęciu decyzji.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-18 08:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 08:40

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.