Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 832
ostatnia aktualizacja tej strony:
2005.07.12 09:08
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.17 11:53

Treść strony

Egzaminy klasyfikacyjne.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych w obecności wychowawcy klasy w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

5. Egzamin klasyfikacyjny należy przeprowadzić najpóźniej na 1 tydzień przed posiedzeniem rocznym ( semestralnym ) Rady Pedagogicznej.

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić stosowną adnotację w dokumentacji przebiegu nauczania.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 09:08

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.