Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 451
ostatnia aktualizacja tej strony:
2005.06.27 12:51
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

Ocenianie wewnątrzszkolne.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w klasie (oddziale), dostarczając uczniom informacji o:

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności;

2) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do podstawy programowej i wymagań programowych.

2. Dla rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego oceny uzyskiwane przez uczniów są informacją o:

1) efektywność procesu nauczania i uczenia się;

2) postępach uczniów;

3) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem.

3. Oceny wystawiane przez nauczycieli są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia ustalonej oceny.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zobowiązany jest udostępnić im sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz może udostępnić inną dokumentację dotyczącą oceniania tego ucznia oprócz dziennika lekcyjnego.

6. W szkole prowadzone jest ocenianie:

1) bieżące;
2) śródroczne ocenianie klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
3) śródroczne ocenianie klasyfikacyjne z zachowania;
4) roczne ocenianie klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
5) roczne ocenianie klasyfikacyjne z zachowania;

7. W szkole nie prowadzi się oceniania klasyfikacyjnego semestralnego z zajęć edukacyjnych i zachowania.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-27 12:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-27 12:49

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.