Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 62
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.04.25 15:42
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

                                                               Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24 kwietnia 2017r.

RZG. 6210.1.2017

 

INFORMACJA

O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. -U. Z 2016 r., poz. 352 ze zmianami)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2020 z perspektywą  do 2024 roku".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024".

Pismem znak: NNZ.9022.1.85.2017 z dnia 23.02.2017r i  3.03.2017r.   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji ww. dokumentu.

Pismem znak: W00.410.100.2017.SŻ z dnia 7.03.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy również uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji ww. dokumentu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z  2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego opracowania.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2020 z perspektywą  do 2024". umieszczono w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą dnia 24.04.2017r.

Zdjęto dnia ..................................................

drukujdrukuj

  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
    data wytworzenia: 2017-04-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-04-25 15:39
  • opublikował: Administrator Systemu
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-04-25 15:40

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.