Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 153
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.04.06 10:14
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/121/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo – Mokre”


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890) oraz art. 8 ust. 1, 2, 4 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, uchwala się, co następuje:


     § 1. Przedstawić Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko -Pomorskiego wniosek o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-Mokre”, stanowiący załącznik do uchwały.
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

drukujdrukuj

  • data wytworzenia: 2016-04-06
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-06 10:02
  • opublikował: Administrator Systemu
  • opublikował: Administrator Systemu
  • opublikował: Administrator Systemu

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-06 10:02

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.