Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR …………

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 marca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia dopłaty do taryfowej grupy za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz art. 219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe na okres od 1 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. w wysokości 2,00 zł netto do 1 m3 ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin. Do w/w dopłaty doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2. Dopłata, o której mowa w §1, będzie przekazana jednorazowo dla Zakładu Usługowego WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a,  87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia z odprowadzonych ścieków za wymieniony okres.

§ 3. Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

drukuj ()

  • autor informacji: Magdalena Sujka
    data wytworzenia: 2016-03-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-03-24 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-24 12:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2735823
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony